Dolina Baryczy
Strona główna > LSR NA LATA 2023-2027 > PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2023-2027

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2023-2027

Zamieszczony w załączniku poniżej Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR stanowi załącznik do umowy o przyznaniu pomocy nr 00025-6934-UM0100019/22

 

Zapraszamy do konsultacji w celu opracowania dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2023-2027, przez powołany wewnętrznie zespół składający się z: lokalnych liderów - przedstawicieli sektorów społecznego, gospodarczego, publicznego, przedstawicieli organów grup roboczych działających przy LGD tj. Kapituła Znaku DBP, Społeczna Rada ds. Edukacji dla Doliny Baryczy, pracowników biura LGD,  ekspertów.
Adresatami i aktywnymi uczestnikami procesu konsultacji będą mieszkańcy obszaru Doliny Baryczy, w szczególności osoby, których dane teleadresowo zostały zgromadzone w drodze wdrażanie LSR w tym działań promocyjnych i aktywizujących.

Konsultacje będą składały się z trzech kluczowych etapów:
I.   przygotowanie diagnozy z wnioskami
II.  analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru z przełożeniem na zdefiniowanie celów
III. określenie przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania strategii oraz rezultatów jej wdrożenia

Po zakończeniu wskazanych etapów konsultacji zostanie sporządzony raport z konsultacji, w którym zaprezentujemy informację na temat wyników realizacji poszczególnych etapów oraz analizę przyjętych bądź odrzuconych wniosków z konsultacji. W ostatecznej wersji opracowanej LSR zostaną wykorzystane w możliwie jak największej części dane zebrane podczas konsultacji.

SZCZEGÓŁOWY OPIS CAŁEGO PLANOWANEGO PROCESU KONSULTACYJNEGO zamieszczamy poniżej
Załączniki do artykułu:
OPIS PLANU TWORZENIA LSR NA LATA 2023-2027( OPIS PLANU TWORZENIA LSR NA LATA 2023-2027.pdf 297 kB )
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij