Dolina Baryczy
Strona główna > STRATEGIA 2016-2022 > ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy będzie realizowana przy uwzględnieniu celów ogólnych, szczegółowych oraz przypisanym im przedsięwzięć. Operacje wybrane przez LGD do realizacji muszą wpisywać się w LSR, czyli muszą realizować jedno z wskazanych przedsięwzięć i przypisane jemu wskaźniki. Realizacja strategii będzie finansowana z dwóch źródeł:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

 

Cele ogólne i szczegółowe sformułowano na podstawie diagnozy obszaru Doliny Baryczy, przeprowadzonej analizy słabych i mocnych stron oraz potrzeb poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów pomocy. Potrzeby te rozpoznane zostały w trakcie przeprowadzonych spotkań warsztatowych i konsultacyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym sektora rybackiego.

Do każdego z celów ogólnych sformułowano cele szczegółowe mające charakter operacyjny dla strategii oraz przedsięwzięcia zawierające konkretne sposoby i metody osiągnięcia celów LSR.

Zidentyfikowane problemy oraz ich przyczyny wynikające ze zidentyfikowanych słabych stron, będą zniwelowane przy wykorzystaniu i wzmacnianiu zidentyfikowanych silnych stron oraz szans. Zgodnie z metodyką prac nad strategią, problemy mają swoje zidentyfikowane przyczyny i potencjalne negatywne następstwa - skutki, którym powinno przeciwdziałać planowane interwencji.

Poniżej zamieszczamy wykaz przedsięwzięć w ramach PROW 2014-2020 wraz z ich szczegółowym opisem obejmującym wskazanie preferowanego zakresu operacji objętych dofinansowaniem, preferowaną grupę potencjalnych wnioskodawców oraz zakresy z rozporządzeń regulujących uzyskiwanie dofinansowania.
Załączniki do artykułu:
LSR_aneks 16_opis przedsięwzięć_2021-11-05( LSR_aneks 16_opis przedsięwzięć_2021-11-05.pdf 759 kB )
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij