Dolina Baryczy

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PO RiM

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy będzie realizowana przy uwzględnieniu celów ogólnych, szczegółowych oraz przypisanym im przedsięwzięć. Operacje wybrane przez LGD do realizacji muszą wpisywać się w LSR, czyli muszą realizować jedno z wskazanych przedsięwzięć i przypisane jemu wskaźniki. Realizacja strategii będzie finansowana z dwóch źródeł:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Obowiązywały do 04.10.2016 r.
Wpis archiwalny

 

Cele ogólne i szczegółowe sformułowano na podstawie diagnozy obszaru Doliny Baryczy, przeprowadzonej analizy słabych i mocnych stron oraz potrzeb poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów pomocy. Potrzeby te rozpoznane zostały w trakcie przeprowadzonych spotkań warsztatowych i konsultacyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym sektora rybackiego.

Do każdego z celów ogólnych sformułowano cele szczegółowe mające charakter operacyjny dla strategii oraz przedsięwzięcia zawierające konkretne sposoby i metody osiągnięcia celów LSR.

Zidentyfikowane problemy oraz ich przyczyny wynikające ze zidentyfikowanych słabych stron, będą zniwelowane przy wykorzystaniu i wzmacnianiu zidentyfikowanych silnych stron oraz szans. Zgodnie z metodyką prac nad strategią, problemy mają swoje zidentyfikowane przyczyny i potencjalne negatywne następstwa - skutki, którym powinno przeciwdziałać planowane interwencji.

Poniżej zamieszczamy wykaz przedsięwzięć w ramach PO RiM wraz z ich szczegółowym opisem obejmującym wskazanie preferowanego zakresu operacji objętych dofinansowaniem, preferowaną grupę potencjalnych wnioskodawców oraz zakresy z rozporządzeń regulujących uzyskiwanie dofinansowania.
Załączniki do artykułu:
Przedstawienie przedsięwzięć_PO RiM( Przedstawienie przedsięwzięć_PO RiM.pdf 509 kB )
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij