Dolina Baryczy
Strona główna > LSR NA LATA 2023-2027 > WYDARZENIA I WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z TWORZENIEM KOLEJNEJ STRATEGII > Zapraszamy do prac w zespole ds. opracowania LSR dla Doliny Baryczy

Zapraszamy do prac w zespole ds. opracowania LSR dla Doliny Baryczy

Mieszkańcy Doliny Baryczy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" działające na terenie gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra i Żmigród zaprasza mieszkańców Doliny Baryczy i Turystów odwiedzających te tereny do opracowania wspólnie ze Stowarzyszeniem nowej lokalnej strategii rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2023-2027 (LSR).
Państwa zaangażowanie jest ważne i niezbędne by określić kierunek rozwoju Doliny Baryczy na kolejne lata!
Prace nad tworzeniem nowej LSR będą przebiegały w etapach, a kontakt z mieszkańcami i turystami będzie odbywał się na wielu płaszczyznach. Zaplanowano internetowe badanie ankietowe, spotkania bezpośrednie w każdej z gmin, a także możliwość pracy chętnych osób w tzw. Zespole ds. opracowania LSR dla Doliny Baryczy.

 

Zapraszamy do zaangażowanią się w prace społecznego Zespołu ds. opracowania LSR dla Doliny Baryczy.
Celem Zespołu będzie sprecyzowanie zagadnień do kolejnych etapów prac nad LSR na podstawie danych wynikających  z dokumentów wdrożeniowych dla poszczególnych funduszy, wniosków z wdrażania LSR, danych publicznych zawartych m.inn. w dokumentach JST.

Do Zespołu zapraszamy przedstawicieli społeczności lokalnej, w szczególności młodzież od 18 do 25 r.ż, seniorów, aktywistów klimatycznych, przedsiębiorców, działaczy NGO oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i/lub ich jednostek. Planowana ilość uczestników do 20 osób, z uwzględnieniem reprezentacji różnych grup interesu. Spotkania zespołu odbywać się będą on – line lub stacjonarnie (gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu).

Zgłoszenie do pracy w zespole prosimy składać za pośrednictwem formularza on – line - do 25.09.2022. Link do formularza: https://forms.gle/NHSDUwT2X22qUmex9


Wszelkie pytania dot. tworzenia nowej LSR można kierować bezpośrednio do Stowarzyszenia: tel. 71 383 04 32/535 999 187 lub e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl. Osobami do kontaktu są: Inga Demianiuk-Ozga- Prezes Zarządu oraz Ewelina Chudzińska-Snażyk- pracownik biura.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij