Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > ZAKOŃCZONE NABORY > 7/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej > Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji

Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji

Informujemy, że weryfikacja dokumentacji z oceny w LGD naboru 7/2019/PORiM została zakończona, a wnioski zostały przekazane do indywidualnej oceny w Dziale Wdrażania w Samorządzie Województwa.

Wnioski o dofinansowanie wraz z dokumentacją potwierdzającą wybór przez LGD (m.in. uchwały, karty ocen, protokół z posiedzenia Rady) zostały przekazane do Samorządu Województwa (SW) w dn. 18.03.2019 r. Zgodnie z właściwym Rozporządzaniem, SW ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku. W dn.13.05.2019 odebraliśmy pismo z uwagami do dokumentacji z naboru, na które odpowiedzieliśmy w dniu 15.05.2019. W dn. 16.05.2019 r. dokumentacja z wyboru przez LGD została pozytywnie oceniona (pismo wpłynęło do nas e dn.24.05.2019), a wnioski zostały przekazane do indywidualnej weryfikacji w Dziale Wdrażania Wydziału Obszarów Wiejskich w SW. Wybrani i mieszczący się w limicie wnioskodawcy wkrótce powinni otrzymać wezwania do uzupełnień. Na odpowiedź Wnioskodawca ma 7 dni od daty odebrania pisma wysyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.
W przypadku Wnioskodawców wybranych, ale nie mieszczących się w limicie istnieje szansa na otrzymanie dofinansowania, ale tylko w przypadku, gdy Wnioskodawcy mieszczący się w limicie otrzymają odmowę dofinansowania (np. z powodu rezygnacji czy braku odpowiedzi na uzupełnienia w wymaganym terminie). Wówczas weryfikacji podlegają wnioski "rezerwowe" w kolejności od najwyższej oceny punktowej. Czas oczekiwania na uwolnienie środków z alokacji wynosi 6-miesięcy od daty przekazania wniosków przez LGD do SW, czyli do 18.09.2019 r.

Prosimy o kontakt w przypadku otrzymania wezwania do uzupełnień.

Telefony do pracowników Samorządu Województwa można zobaczyć TUTAJ.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij