Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > HARMONOGRAM NABORÓW

HARMONOGRAM NABORÓW

Zobacz Harmonogram naborów na lata 2018-2023!

 

Poniżej zamieszczamy obowiązujący Harmonogram naborów stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00003-6933-UM0120016/15 z dn. 17.05.2016 r., a został on przyjęty  dn. 22.06.2023 uchwałą nr XXV/71/22  Zarządu Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy". Zmieniony Harmonogram został przekazany do akceptacji Samorządowi Województwa i skorygowany w w dn. 31.07.23 r. oraz w dn.17.07.23) i zaakceptowany przez SW w dn. 17.08.2023 r.

Nie planujemy naborów dla beneficjentów i grantobiorców w ramach aktualnej strategii, ponieważ jej budżet został już wyczerpany.


LGD planuje także realizację operacji własnych (Beneficjentem będzie LGD) w zakresie:

P.2.2.1, Promocja, zachowanie specyfiki, €  33 559,36

P.2.1.1, Przeciwdziałanie zmianom klimatu€ 25 000,00

P.2.2.2, Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfika obszaru, € 98 808,72

 

Archiwum
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij