Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > HARMONOGRAM NABORÓW

HARMONOGRAM NABORÓW

Zobacz Harmonogram naborów na lata 2018-2023!

 

Ze względu na brak możliwości ogłoszenia zaplanowanych naborów w I pol. 2022 r. w dn. 28.06.2022 uchwałą nr XVI/42/22  Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" przyjął aktualizację Harmonogramu naborów, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej. Zmieniony Harmonogram został przekazany do akceptacji Samorządowi Województwa, a w dn. 29.07.2022 r. przekazaliśmy do SW jego korektę po wezwaniu SW. Ostatecznie, Harmonogram został zaakceptowany przez SW pismem z dn. 17.08.2022 r.a

Poniżej zamieszczamy obowiązujący Harmonogram naborów stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00003-6933-UM0120016/15 z dn. 17.05.2016 r. Aktualnie, w najbliższym czasie planowane są nabory:

KONKURSY dla BIZNESU:
1. W ramach PROW:
Nabór w trybie konkursowym nr 17/2022/PROW, zobacz ogłoszenie o naborze TUTAJ
Rozwijanie działalności
Przedsięwzięcie 1.2.2 (oferta turystyczna): 336 939,99 /  1 347 759,96 zł po kursie indykatywnym, tj. 4 zł/
Przedsięwzięcie 1.2.3 (oferta pozaturystyczna): 25 000 €/  100 000 zł po kursie indykatywnym, tj. 4 zł/€


2. W ramach PORiM:
Nabór nr 18/2022/PORiM zobacz ogłoszenie o naborze TUTAJ
Przedsięwzięcie 1.1.2 (łańcuch dostaw): 370 362,22 zł


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach ww. naborów do odsłuchania nagrania ze spotkania informacyjnego on line, które odbyło się 22.07.2022(piątek) godz. 10-12, odsłuchać można TUTAJNabory w trybie grantowym, planowany termin to II pol. 2022 r.:

P.2.1.1 Edukacja dla Doliny Baryczy, zobacz ogłoszenie o naborze TUTAJ
59 633,75 €/ 238 535 po kursie indykatywnym, tj.4 zł/

P.2.1.1

Działaj dla Doliny Baryczy (smart villages- koncepcje)

€ 8 000,00


Działaj dla Doliny Baryczy (smart villages- realizacja)

€ 100 000,00Archiwum
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij