Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > HARMONOGRAM NABORÓW

HARMONOGRAM NABORÓW

Zobacz Harmonogram naborów na lata 2018-2023!

 

Poniżej zamieszczamy obowiązujący Harmonogram naborów stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00003-6933-UM0120016/15 z dn. 17.05.2016 r., a został on przyjęty  dn. 28.06.2022 uchwałą nr XVI/42/22  Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" przyjął aktualizację Harmonogramu naborów, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej. Zmieniony Harmonogram został przekazany do akceptacji Samorządowi Województwa, a w dn. 29.07.2022 r. przekazaliśmy do SW jego korektę po wezwaniu SW. Ostatecznie, Harmonogram został zaakceptowany przez SW pismem z dn. 17.08.2022 r.

Ze względu na pojawienie się oszczędności ponaborowych oraz związanych z aktualnym kursem Euro, a także po konsultacjach z potencjalnymi odbiorcami środków w ramach planowanych projektów grantowych i operacji własnych, Zarząd LGD podjął w dn. 13.12.22 (XX Posiedzenie) oraz w dn. 28.12.22 (XXI Posiedzenie) decyzję o zmianie Harmonogramu naborów. W dn. 30.12.2022 wystąpiliśmy do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęcie tych zmian i obecnie oczekujemy na ich akceptację. Projekt nowego Harmonogramu zamieszczamy poniżej.Na chwilę obecną, Samorząd Woejwództwa (w dn. 17.01.2023 r.) wyraził zgodę na zmiany harmonogramu w zakresie PORiM.Aktualnie, w najbliższym czasie planowane są nabory (propozycję tych naborów musi jeszcze przyjąć SWD):

KONKURSY dla BIZNESU:
1. W ramach PORiM ->ZOBACZ OGŁOSZENIE
Nabór nr 19/2023/PORiM, planowany termin 6-20.02.2023
Przedsięwzięcie 1.2.1 (oferta turystyczna): 501 770,65 zł

2. W ramach PROW:
Nabór w trybie konkursowym nr 20/2023/PROW, planowany termin naboru to II/III 2023
Podejmowanie działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 1.2.3 (oferta pozaturystyczna): 75 000 €/  300 000 zł po kursie indykatywnym, tj. 4 zł/€

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach ww. naborów do odsłuchania nagrania ze spotkania informacyjnego on line, które odbyło się 27.12.2022(wtorek) w godz. 14-14.30, odsłuchać można TUTAJNabory w trybie grantowym, planowany termin to I pol. 2023 r.:

P.2.1.1

Przeciwdziałanie zmianom klimatu (2 projekty grantowe)  € 137 500,00

Nabór będzie w zakresie promocji aktywizacji obszaru w zakresie edukacji na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez organizację pilotażu w zakresie  grantów na modelowe rozwiązania zapobiegające skutkom zmian klimatu. Planowane są dwie edycje, w szczególności w zakresie rozwiązań błękitnej (woda) i zielonej (bioróżnorodność, jakość powietrza) ogólnodostępnej infrastruktury.

Grupa wsparcia: NGO, osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej), inicjatywy w partnerstwie z JST.  Intensywność wsparcia: max. 100 %, min. 5 000 zł max 50 000 zł, do kwoty maksymalnej wynikającej z rozporządzenia na wdrażanie LSR w ramach PROW.


LGD planuje także realizację operacji własnych (Beneficjentem będzie LGD) w zakresie:

P.2.2.1, Promocja, zachowanie specyfiki, €  33 559,36

P.2.1.1, Przeciwdziałanie zmianom klimatu€ 25 000,00

P.2.2.2, Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfika obszaru, € 98 808,72

 

Archiwum
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij