Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > HARMONOGRAM NABORÓW

HARMONOGRAM NABORÓW

Zobacz Harmonogram naborów na lata 2018-2023!

 

W dn.30.12.2021 uchwałą nr XII/26/21  Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" przyjął aktualizację Harmonogramu naborów, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej. Zmieniony Harmonogram został przekazany do akceptacji Samorządowi Województwa i został zaakceptowany w dn. 17.01.2022 r.

Poniżej zamieszczamy obowiązujący Harmonogram naborów stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00003-6933-UM0120016/15 z dn. 17.05.2016 r. Aktualnie, w najbliższym czasie planowane są nabory:


W ramach PROW:

Nabory w trybie konkursowym, planowany termin to I pol. 2022 r.

Podejmowanie działalności
Przedsięwzięcie 1.2.2 (oferta turystyczna): 600 000 zł
Przedsięwzięcie 1.2.3 (oferta pozaturystyczna): 600 000 zł
Planowany termin naboru: 28.02.2022-14.03.2022 r.


Rozwijanie działalności
Przedsięwzięcie 1.2.2 (oferta turystyczna): 472 707,88 zł
Przedsięwzięcie 1.2.3 (oferta pozaturystyczna): 680 238,16 zł
Planowany termin naboru: 15.03.2022-29.03.2022 r.

Przedsięwzięcie 2.2.2 (turystyczna oferta podmiotów publicznych): 1 000 000 zł
Planowany termin naboru: 28.02.2022-14.03.2022 r.

Nabory w trybie grantowym, planowany termin to II pol. 2021 r.

P.2.1.1 Edukacja dla Doliny Baryczy
150 000 zł

Nabory w trybie grantowym, planowany termin to I pol. 2022 r.

P.2.1.1 Edukacja dla Doliny Baryczy
200 000 zł

P.2.1.1 Działaj dla Doliny Baryczy (smart villages- koncepcje)
32 000 zł

P.2.1.2 Działaj dla Doliny Baryczy (oferta turystyczna niekomercyjna)
193 000 złArchiwum
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij