Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > LOKALNE KRYTERIA WYBORU > Kryteria- projekty zmian > Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 20-27.12.2022

Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 20-27.12.2022

Zapraszamy do konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji w trybie konkursowym!

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" wystąpił w dniu 13.12.2022 r. z inicjatywą zmiany Lokalnych kryteriów wyboru, zgodnie z par. 39 pkt. 6,7 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".
Poniżej zamieszczamy projekt lokalnych kryteriów wyboru, które będą obowiązywały w najbliższych naborach w trybie konkursowym.

Kolejnym etapem zmiany kryteriów jest ich upublicznienie i umożliwienie wnoszenia uwag przez wszystkich mieszkańców obszaru, zgodnie z par. 39 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

Uwagi do ich treści można zgłaszać w terminie do 27.12.2022 r. (wtorek) do godz. 16.00 poprzez wysłanie ich na adres e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
Aktualizacja dotyczy kryteriów:
5. Innowacyjność
9. Gotowość wniosku do realizacji
12. Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, którego celem będzie m.in. przedstawienie zakresu zmian w kryteriach wyboru oraz dyskusja nt. ich zmian, a także przedstawienie możliwości pozyskania środków w ramach LSR w kolejnych dodatkowych naborach w roku 2023.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 27.12.2022 r. (wtorek) w godz. 14-15.30 za pośrednictwem platformy ZOOM, link do spotkania:

https://us06web.zoom.us/j/7604681974?pwd=WGxCMXFLWFFCSmJFUnp1ZnA0QnhHQT09
Identyfikator spotkania: 760 468 1974
Kod dostępu: BIZNES

Zapraszamy mieszkańców obszaru, w szczególności osoby z grupy defaworyzowanej!


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij