Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > LOKALNE KRYTERIA WYBORU > Kryteria archiwalne > Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 25.10.2017r.-02.11.2017r.

Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 27.10.2017r.-02.11.2017r.

Zapraszamy do konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji w trybie konkursowym!

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" wystąpił w dniu 25.10.2017r. z inicjatywą zmiany Lokalnych kryteriów wyboru, zgodnie z par. 39 pkt. 6,7 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

Poniżej zamieszczamy projekt lokalnych kryteriów wyboru, które będą obowiązywały w najbliższych naborach w trybie konkursowym.
Kolejnym etapem zmiany kryteriów jest ich upublicznienie i umożliwienie wnoszenia uwag przez wszystkich mieszkańców obszaru, zgodnie z par. 39 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy". 
Uwagi do ich treści można zgłaszać w terminie do 02.11.2017 r. (czwartek) za pośrednictwem FORMULARZA (należy wypełnić osobno dla każdego z kryteriów do którego zgłaszana jest uwaga).

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, którego celem będzie m.in. przedstawienie zakresu zmian w kryteriach wyboru oraz dyskusja nt. ich zmian, a także przedstawienie możliwości pozyskania środków w ramach LSR.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 02 listopada 2017 r. (czwartek) w godz. 10-14 w sali konferencyjnej w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu przy Pl. Ks. E. Waresiaka 7. Zapraszamy mieszkańców obszaru, w szczególności osoby z grupy defaworyzowanej!
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij