Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > ZAKOŃCZONE NABORY > 5/2018/PORiM > Lista złożonych wniosków w naborze 5/2018/PORiM

Lista złożonych wniosków w naborze 5/2018/PORiM

Zobacz listy złożonych wniosków w naborze 5/2018/PORiM

 

W dniu 20.06.2018 r. o godz. 12.00 zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Łącznie złożono 19 wniosków na ponad 4 mln zł.

Wnioski można było składać w ramach celów i przedsięwzięć określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Lokalna Grupa Działania dokonuje wyboru wniosków do dofinansowania w terminie 45 dni od daty zakończenia naboru (52 dni, jeśli wnioski wymagały uzupełnień). Po tym okresie wybrane operacje zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem dalszej weryfikacji.

Poniżej zamieszczamy listy złożonych wniosków. Zwracamy się z prośbą o weryfikację danych zawartych w liście i zgłaszanie wszelkich błędów.

Jednocześnie dziękujemy wnioskodawcom za złożenie wniosków w terminie wcześniejszym niż ostatni dzień naboru, dzięki czemu możliwe było równomierne rozłożenie pracy związanej z rejestracją wniosków.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij