Dolina Baryczy

Listy złożonych wniosków

Zobacz listy złożonych wniosków w naborze 7/2019/PORiM

 

W dniu wczorajszym, tj. 30.01.2019 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach naboru 7/2019/PORiM.

Poniżej zamieszczamy listy złożonych operacji:

Prosimy Wnioskodawców o weryfikację danych w listach - proszę zgłaszać wszelkie błędy.

Wnioski będą teraz weryfikowane (do 60 dni) pod kątem zgodności z LSR oraz z kryteriami wyboru operacji. O wynikach oceny wnioskodawcy otrzymają informacje pisemnie.

Jednocześnie informujemy, że nr ewidencyjny wniosku dla każdej operacji został wskazany w powyższych listach. W protokołach przyjęcia wniosków w numerze ewidencyjnym pojawił się błąd- zamiast roku "19", błędnie wpisano liczbę "18". Prawidłowy format numeracji wniosku wygląda następująco: 7/19/PORiM/nr kolejny.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij