Dolina Baryczy

Listy złożonych wniosków

Zobacz listy złożonych wniosków w naborze 8/2019/PROW

 

W dniu wczorajszym, tj. 25.06.2019 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 8/2019/PROW. W ramach zakresu podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęło łącznie 18 wniosków na kwotę 3 127 206,40 zł .Nie wpłynął żaden wniosek w ramach powstawania inkubatorów przetwórstwa spożywczego.
Poniżej zamieszczamy listy złożonych operacji.


Prosimy Wnioskodawców o weryfikację danych w listach - proszę zgłaszać wszelkie błędy.

Wnioski będą teraz weryfikowane (do 60 dni) pod kątem zgodności z LSR oraz z kryteriami wyboru operacji. O wynikach oceny będziemy wnioskodawcy otrzymają informacje pisemnie.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij