Dolina Baryczy

LVII Posiedzenie Rady dot. oceny wniosków

Na podstawie §35 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Przewodniczący Rady Programowej LGD zwołuje LVII Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczącego oceny wniosków  w ramach naborów:

  1. 20/2023/PROW, P.1.2.3, 8 wniosków
  2. 21/2023/PORiM, P.1.1.1, 1 wniosek

Posiedzenie odbędzie się zgodnie z trybem określonym w §12 ust. 5 pkt 1 (na miejscu, w biurze LGD) Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD [1] w biurze LGD, Pl.Ks.E.Waresiaka 7 w Miliczu w dn. 26.05.2023 r. (piątek) o godz. 15.00

Porządek obrad:

1)     Omówienie wniosków w ramach każdego z naborów

2)     Podjęcie uchwał

3)     Wolne głosy, wnioski i zapytania[1]   zgodnie z przyjętymi zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w dn. 15.02.2017 r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij