Dolina Baryczy

Podpisanie umowy i informacje o projekcie

W dniu 25.04.2019 r. zawarliśmy wielostronną umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Mazowieckim.
Międzynarodowy projekt współpracy "Marka lokalna szansą rozwoju regionu" (akronim: ML) realizowany jest pomiędzy Stowarzyszeniem "Między Wisłą a Kampinosem",Stowarzyszeniem Dolina Karpia, Stowarzyszeniem "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", LGD Zielony Pierścień oraz  Lokalną Grupą Działania PRYM.


 

stopka PROW scalona

Beneficjent: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Tytuł operacji: Marka Lokalna szansą rozwoju regionu

Cel operacji: Promowanie obszaru objętego LSR poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania marką lokalną

Planowane efekty operacji: Wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego LSR

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania
w ramach Działania 19 LEADER  zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij