Dolina Baryczy

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji

Każdy w grantobiorców, składający wniosek w ramach zakresu wskazanym w § 2 ust. 1pkt 6 w Rozporządzeniu MRiRW dot. poddziałania 19.2, czyli w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej obowiązkowo załącza do wniosku o powierzenie grantu (do wersji papierowej) załącznik wskazany w cz. V Lista załączników do wniosku o powierzenie grantu w pkt. C.13 wniosku o powierzenie grantu.

Poniżej przekierowujemy do wzoru i instrukcji formularza potwierdzającego niekomercyjny charakter operacji:
  • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (*.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (*.pdf) - otwórz

Jeśli chodzi o grant dotyczący doposażenia zespołów w instrumenty/stroje, to w kosztach grantobiorca powinien wykazać takie koszty, jak np.: koszty przegladów technicznych instrumentów, utrzymania czystości strojów, napraw strojów, koszty ich przechowyania, itp. Jeśli, na mocy porozumienia z zespołem, wynikać będzie, że ww. koszty ma ponosić zespół, wówczas w pozycji B. Koszty utrzymania obiektu wpisujemy 0,00 zł. Z dokumentu powinno wynikać, że grantobiorca nie będzie zarabiał z tego tytułu, że dysponuje zakupionym doposażeniem, np. poprzez ich odpłatne wypożyczanie, tak więc w pozycji A. Przychody z działalności objętej projektem powinny wynieść 0,00 zł. Można wykazać wartości wyższe od 0,00 zł w wierszu B, jednak nie powinny one przekroczyć kosztów wykazanych w wierszu A.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij