Dolina Baryczy

Relacje ze spotkań konsultacyjnych

2023-05-30XXXI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
2023-05-29II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
2023-05-23Konsultacje społeczne - spotkanie otwarte
2023-05-22Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR, konsultacje celów, kryteriów wyboru, planu działania
2023-05-22Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR, konsultacje celów, kryteriów wyboru, planu działania
2023-05-22Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR, konsultacje celów, kryteriów wyboru, planu działania
2023-04-25Gala wręczenia certyfikatów Dolina Baryczy Poleca - 15lecie certyfikacji, Podsumowanie Dni Karpia 2022, I Targi Turystyczne Dolina Baryczy Poleca
2023-04-03Otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne
2023-03-14Wizyta studyjna
2023-02-20Warsztat refleksyjny
2023-02-08Społeczna Rada Edukacji dla Doliny Baryczy i Klimatu
2023-01-24Diagnoza potrzeb w zakresie planu adaptacji
2023-01-23VI Forum Programu Edukacja dla Doliny Baryczy i Klimatu
2023-01-19Założycielskie Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego PARTNERSTWA dla Doliny Baryczy
2023-01-19XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
2022-12-28Spotkanie branżowe - sektor publiczny
2022-12-01Spotkanie branżowe - sektor publiczny
2022-11-23Spotkanie branżowe - sektor gospodarczy
2022-11-22Spotkanie Kapituły Znaku Dolina Baryczy Poleca
2022-11-22Spotkanie branżowe - sektor publiczny
2022-10-18Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
2022-09-23Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
2022-09-22Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
2022-09-21Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
2022-09-20Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
2022-09-19Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
2022-09-19Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
2022-08-12Branżowe spotkanie informacyjno-konsultacyjne Branża Rybacka
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij