Dolina Baryczy
Strona główna > STRATEGIE 2023-2027 > LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej > WYDARZENIA I WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z TWORZENIEM KOLEJNEJ STRATEGII > Raport z prac dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2023-2029

Raport z prac dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2023-2029

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy Raport z prac dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2023-2029, w którym podsumowujemy ostatnie miesiące pracy nad przygotowaniem nowych strategii oraz opracowane:
  • Strategia Rozwoju Lokalnego (LSR) na lata 2023-2029 Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy
  • Strategia Rozwoju Lokalnego (LSR) na lata 2023-2029 Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy

 

W dn. 7.06.2023 r. upłynął termin składania wniosków dot. wyboru nowych strategii i do tego terminu złożyliśmy odpowiednie dokumenty do Samorządów Województw: Dolnośląskiego i Wielkopolskiego.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, do końca 2023 r. Samorządy muszą zweryfikować złożone wnioski i podpisać z wybranymi lokalnymi grupami działania tzw. umowy ramowe dla okresu wdrażania 2023-2029.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij