Dolina Baryczy
Strona główna > ROZLICZ PROJEKT > PROW 2014-2020 > Sprawozdania i informacje po rozliczeniu operacji

Sprawozdania i informacje po rozliczeniu operacj

Beneficjenci PROW, którzy otrzymali płatność końcową mają obowiązek monitorowania operacji po jej rozliczeniu.

 

W umowach o przyznanie pomocy zawarte są postanowienia dotyczące obowiązku monitorowania. W zależności od tego, czy operacja miała na celu wsparcie/ podjęcia działalności gospodarczej bądź charakter niekomercyjny, Beneficjent do końca kwartału następującego po pierwszym roku liczonym od dnia wypłaty przez ARiMR płatności końcowej, powinien złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Informację po realizacji operacji/Informację monitorującą z realizacji biznesplanu.

Prosimy o weryfikację umów w powyższym zakresie i złożenie wymaganych dokumentów w terminie.

Wzory dokumentów znajdują się na stronie ARiMR


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij