Dolina Baryczy

Wyniki oceny wniosków w naborze 7/2019/PORiM i operacji własnych

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe ocenionych operacji w naborze 7/2019/PORiM

 

Posiedzenie Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" związane z oceną wniosków odbyło się w dn. 6,9 marca 2019 r.

Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oceny w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny wniosków przez Radę Programową LGD. Od wyników oceny przysługuje możliwość złożenia protestu, zgodnie z zapisami §36  Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz zgodnie z opisem Etapu VIII pkt. 45. Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych oraz operacji własnych.

Wybrane operacje zostaną w najbliższych dniach przekazane do Samorządu Województwa Dolnośląskiego celem dalszej weryfikacji. O jej wynikach Wnioskodawcy będą informowani pisemnie przez Samorząd Województwa.

Zwracamy się z prośbą o informację nt. ewentualnych błędów w niżej zamieszczonych listach (dane Wnioskodawców).

Jednocześnie informujemy, że nr ewidencyjny wniosku dla każdej operacji został wskazany w poniższych listach. Zostanie tez on wskazany w indywidualnej uchwale o ocenie wniosku. W protokołach przyjęcia wniosków w numerze ewidencyjnym pojawił się błąd- zamiast roku "19", błędnie wpisano liczbę "18". Prawidłowy format numeracji wniosku wygląda następująco: 7/19/PORiM/nr kolejny.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij