Dolina Baryczy
Strona główna > DZIAŁO SIĘ W LATACH 2007-2015 > WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE > ZAPROSZENIE DO PRACY W RADZIE PROGRAMOWEJ LGD

ZAPROSZENIE DO PRACY W RADZIE PROGRAMOWEJ LGD

Zaproszenie do składania rekomendacji do Rady Programowej LGD.


Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na podstawie § 34 Statutu, zaprasza członków Stowarzyszenia do składnia rekomendacji do pracy w Radzie Programowej Lokalnej Grupy Działania.

Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia. Termin XVIII Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków, w ramach którego zaplanowano wybór Rady, wyznaczony został na 17.12.2015r. i na 28.12.2015 r. w przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady.

Zaproszenie do składania rekomendacji dla członków Rady Programowej wraz z formularzem oraz projekty uchwał, będące przedmiotem XVIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie www.nasza.barycz.pl

Zaproszenie do składania rekomendacji dla członków Rady Programowej  

Załącznik 1 do zaproszenia - formularz zgłoszeniowy/rekomendacji  

Załącznik 2 do zaproszenia - deklaracja bezstronności 


Projekt Regulaminu Rady Programowej, ze względu na konkursowy tryb wyboru LSR, udostępniony zostanie zainteresowanym w Biurze.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij