Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > ZAKOŃCZONE NABORY > 3/2020/G/EDU/II- granty na dojazdy uczniów do ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy) > 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych grantobiorców w grancie dla uczniów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II

2 spotkania informacyjne dla potencjalnych grantobiorców w grancie dla uczniów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II

W dniach 15 i 16 stycznia 2020 w Odolanowie i Miliczu odbyły się spotkania informacyjne, na których prezentowaliśmy główne założenia i zasady ubiegania się o granty w zakresie możliwości pozyskania przez placówki oświatowe środków finansowych przeznaczonych na udział uczniów w zajęciach edukacji regionalnej prowadzonych przez ośrodki pozaszkolne z terenu Doliny Baryczy. Jest to kontynuacja mającego się ku końcowi obecnie realizowanego projektu, z którego skorzystało 27 placówek za pośrednictwem 15 organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie w ramach jednego grantu wynosi od 5 do 8 tys. zł i stanowi nie więcej, jak 80% dofinansowania do kosztów:
- udziału w zajęciach (bilety wstępu)
-transportu (dojazdu uczniów do i z ośrodka)

Grantobiorcą może być osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa. Koszty mogą być ponoszone dopiero po zawarciu z grantobiorcą tzw. umowy o powierzenie grantu, co planowane jest w okolicach VIII/IX 2020 r., a zatem wydatkowanie grantu przypadnie na rok szkolny 2020/2021.

W spotkaniach łącznie udział wzięło 26 osób.

Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkań oraz dodatkowe materiały 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij