Dolina Baryczy
Strona główna > ZANIM APLIKUJESZ > SZKOLENIA > Aktualny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ

Aktualny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ

Zobacz aktualny harmonogram szkoleń, weź udział w szkoleniu i sięgnij po środki!

 


Szkolenia realizują Plan Komunikacji LSR. Szkolenia mają charakter otwarty.

- Spotkania informacyjne (zakres: LSR, przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru, zasady dostępu do środków, podstawowe informacje nt. dokumentów). Po spotkaniach informacyjnych odbywają się indywidualne konsultacje.

Udział w szkoleniach informacyjnych nie jest punktowany w lokalnych kryteriach wyboru.

- Szkolenia informacyjno- warsztatowe- biznesplan (zakres: cz. I - ochrona środowiska oraz zachowanie specyfiki obszaru, cz. II- omówienie i wypełnienie biznesplanu, załączników, gdzie szukać informacji nt. otoczenia biznesu?).
UWAGA!!! W ramach szkolenia odbywa się punktowane szkolenie z zachowania specyfiki obszaru i ochrony środowiska i wypełniania biznesplanu. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział, punktowany w lokalnych kryteriach wyboru: Szkolenia nt. ochrony środowiska (1 pkt), Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru (1 pkt), Przygotowanie biznesplanu (1 pkt). Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów (2 pkt.) w kryterium Przygotowanie wniosku, należy uczestniczyć zarówno w szkoleniu warsztatowym z zakresu wypełniania biznesplanu, jak i szkoleniu warsztatowym z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy).

Po szkoleniach odbywają się indywidualne konsultacje.

- Szkolenie warsztatowe- wniosek o przyznanie pomocy (zakres: omówienie i wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy/dofinansowanie wraz z załącznikami).
UWAGA!!! Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział, punktowany w lokalnych kryteriach wyboru: Przygotowanie wniosku (1 pkt). Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów (2 pkt.) w kryterium Przygotowanie wniosku, należy uczestniczyć zarówno w szkoleniu warsztatowym z zakresu wypełniania biznesplanu, jak i szkoleniu warsztatowym z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy/dofinansowanie).
Po szkoleniach odbywają się indywidualne konsultacje.

- Spotkania szkoleniowo- informacyjne dla wybranych grup partnerów LGD. Odbywają się one na zaproszenie lub dedykowane są konkretnej grupie odbiorców.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij