Dolina Baryczy
Strona główna > ZANIM APLIKUJESZ > SZKOLENIA > PODSUMOWANIE SPOTKAŃ

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ

Do tej pory przeprowadziliśmy łącznie 160 spotkań, w ramach których informowaliśmy o Lokalnej Strategii Rozwoju i możliwościach dofinansowania. Spotkania te miały formułę:
  • spotkań informacyjnych (nt. możliwości dofinansowania, specyfiki obszaru i ochrony środowiska)
  • warsztatów z wypełniania biznesplanu
  • szkoleń z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
  • spotkań informacyjne/szkoleniowych/wyjazdów dedykowanych konkretnym grupom potencjalnych wnioskodawców

Łącznie wzięło w nich udział 2 607 osób.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo!

 

Poniżej zamieszczamy relacje i materiały ze spotkań:


2024-03-15Po szkoleniu z realizacji grantów 12 i 13
2023-10-03Po szkoleniu z realizacji i rozliczenia grantu
2023-09-15Po kolejnym szkoleniu z realizacji grantu
2023-09-08Szkolenie on-line z realizacji grantu
2023-04-13Po szkoleniu z realizacji operacji w ramach PO RiM
2023-03-30Po szkoleniu z zakresu kryteriów i wypełniania wniosku w dn. 30.03.2023
2023-03-21Po spotkaniu informacyjnym 17.03.2023
2023-02-20Warsztat refleksyjny w dn. 20.02.2023
2023-02-02Po szkoleniu z realizacji grantu
2022-12-01Po spotkaniu ws. możliwości dofinansowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych i Smart Villages
2022-09-26Po szkoleniu z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w naborze 11/2022/G/EEDU/IV
2022-09-21Po spotkaniu informacyjnym w naborze 11/2022/G/EDU/IV
2022-09-16Po szkoleniu z wypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 18/2022/PORiM
2022-09-15Po szkoleniu z wypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 17/2022/PROW
2022-09-14Po szkoleniu z lokalnych kryteriów wyboru w naborach 17/2022/PROW oraz 18/2022/PORiM
2022-09-12Po spotkaniu informacyjnym dla szkół, które przystąpiły do Programu Edukacja dla Doliny Baryczy
2022-08-18Po szkoleniu z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w grancie 10/2022/G/DDOT/II
2022-07-22Po spotkaniu informacyjnym w zakresie wsparcia biznesu
2022-07-21Po spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych grantobiorców- wsparcie ścieżek przyrodniczych
2022-07-14Po szkoleniu z realizacji PREMII
2022-05-09Po szkoleniu z realizacji operacji w ramach PO RIM
2022-03-02Po szkoleniu w biznesplanu i wypełniania wniosku dla premii- nagranie i materiały
2022-03-01Po szkoleniu z kryteriów wyboru dla premii- prezentacja i nagranie
2022-02-24Warsztat refleksyjny w dn. 24.02.2022 r.
2022-02-16Po spotkaniu informacyjnym ws. premii na podejmowanie działalności (materiały)
2022-02-15Materiały ze szkolenia w dn.15,17.02.2022
2022-02-03Po spotkaniach informacyjnych dot. grantu nr 9/2021/G/EDU/III
2022-01-21Po spotkaniu informacyjnym dla samorządów ws. naboru konkursowego na ofertę turystyczną
2021-12-16Szkolenie z wypełniania wniosku i bizensplanu w ramach naboru konkursowego na wsparcie przedsiębiorczości w PO RiM
2021-12-15Szkolenie z lokalnych kryteriów wyboru dla naborów w trybie konkursowym na wsparcie przedsiębiorczości
2021-12-09Spotkanie informacyjne dot. naborów na wsparcie przedsiębiorczości
2021-10-22Szkolenie z realizacji grantu w naborze nr 7/2020/G/DDOK/I
2021-10-20Szkolenie z realizacji operacji w ramach PO RiM w trybie konkursowym
2021-09-14Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
2021-06-25Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantu nr 8/2021/G/RYBA/II
2021-06-24Szkolenie on-line z kwypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 13/2021/PORiM
2021-06-23Szkolenie on-line z kryteriów wyboru operacji
2021-06-17Spotkanie strategiczne partnerów publicznych
2021-05-27Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
2021-04-15Spotkanie informacyjne dot. planowanych naborów dla biznesu i konsultacji zmian w kryteriach wyboru
2021-02-25Warsztat refleksyjny dot. podsumowania wdrażania strategii w 2020 roku
2021-02-17Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 7/2020/G/DDOK/I
2021-01-21Spotkanie informacyjne dot. realizacji grantu nr 3/2020/G/EDU/II
2021-01-13Spotkanie informacyjne przed naborem grantowym nr 7/2020/G/DDOK/I
2020-08-26Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I, 6/2020/G/RYBA/I
2020-07-16Spotkanie informacyjne rzed naborem grantowym nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
2020-06-09Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu w ramach PO RiM 2014-2020
2020-06-04Szolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla premii w ramach PROW 2014-2020
2020-06-03Spotkanie robocze dot. planowania projektów grantowych
2020-05-29Spotkanie robocze dot. planowania projektów grantowych
2020-05-28Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (okalne kryteria wyboru dla operacji w ramach PROW i PO RiM)
2020-02-27Warsztat refleksyjny dot. podsumowania wdrażania strategii w 2019 roku
2020-02-20Spotkanie robocze partnerów publicznych
2020-02-12Spotkanie strategiczne partnerów publicznych
2020-02-062 szkolenia z wypełniania wniosku i specyfiki obszaru (kryteria wyboru) 3/2019/G/EDU/II
2020-01-162 spotkania informacyjne dla potencjalnych grantobiorców w grancie dla uczniów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
2019-11-08Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu w ramach rozwijania działalności w PROW
2019-11-07Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (okalne kryteria wyboru dla operacji w ramach PROW i PO RiM)
2019-10-30Spotkanie strategiczne partnerów publicznych
2019-10-08Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PROW (rozwijanie działalności)
2019-10-08Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PORiM
2019-09-13Szkolenie dla grantobiorców z zasad realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy
2019-06-06Szkolenie z wypełniania bizensplanu i wniosku o dofinansowanie w ramach PORiM
2019-06-032 szkolenia z wypełniania bizensplanu i wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW
2019-05-23Szkolenie z zakresu specyfiki obszaru i ochrony środowiska (lokalne kryteria wyboru)
2019-05-16Spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia w ramach naborów 8/2019/PROW i 9/2019/PORiM
2019-03-19Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PORiM
2019-03-18Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PROW (podejmowanie-premia)
2019-03-18Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PROW (rozwijanie działalności, operacje niekomercyjne)
2019-03-132 szkolenia z wypełniania wniosku o pwierzenie grantu i kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego Edukacja dla Doliny Baryczy
2019-03-01Warsztat refleksyjny w dn. 26.02.2019 r.
2019-02-14Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia oraz konsultacje zmian w kryteriach wyboru
2019-01-07Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie PORiM
2019-01-04Szkolenie z kryteriów wyboru operacji oraz z biznesplanu (PORiM)
2018-12-28Spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia w ramach naboru 7/2019/PORiM
2018-11-30Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia oraz konsultacje zmian w kryteriach wyboru
2018-10-26Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM
2018-10-25Szkolenie z kryteriów wyboru operacji oraz z biznesplanu (PORiM)
2018-10-18Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia w ramach PO RiM
2018-09-20Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w PROW
2018-09-14Szkolenie z kryteriów wyboru operacji oraz z biznesplanu(PROW)
2018-09-07Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia w ramach LSR
2018-09-06Spotkanie przedstawicieli sektora rybackiego
2018-08-03Spotkanie dot. konsultacji zmian w kryteriach dla trybu konkursowego oraz nt. możliwości wsparcia w ramach LSR
2018-05-292 szkolenia z wypełniania wniosku o pwierzenie grantu i kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego Edukacja dla Doliny Baryczy
2018-05-25Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020
2018-05-24Szkolenie z kryteriów wyboru operacji w trybie konkursowycm (specyfika obszaru, ochrona środowiska) i wypełniania biznesplanu w PO RiM
2018-05-23Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020
2018-05-098 spotkań informacyjnych dla szkół z terenu Doliny Baryczy wz. z planowanym projektem grantowym pn. Edukacja dla Doliny Baryczy
2018-02-20Warsztat refleksyjny dot. wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022
2017-12-13Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy PROW
2017-12-06Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy PROW
2017-11-07Spotkanie informacyjne dla rybaków
2017-11-02Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
2017-10-26Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020 dla organizacji pozarządowych
2017-10-24Szkolenie z biznesplanu (PROW) i kryteriów wyboru operacji (specyfika obszaru, ochrona środowiska)
2017-10-12Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
2017-09-19Szkolenie z biznesplanu (PROW) i kryteriów wyboru operacji (specyfika obszaru, ochrona środowiska)
2017-09-14Szkolenie z biznesplanu (PROW) i kryteriów wyboru operacji (specyfika obszaru, ochrona środowiska)
2017-09-07Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
2017-08-17Wizyta studyjna w inkubatorze przetwórstwa spożywczego
2017-08-03Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
2017-06-26Szkolenie nt. specyfiki obszaru oraz mozliwości pozyskania środków w ramach wdrażania LSR
2017-06-19Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PORiM 2014-2020 dla sektora publicznego i organizacji pozarządowych
2017-06-14Spotkanie dla wnioskodawców, których operacje wybrano i które mieszczą się w limicie środków w ramach naboru 1/2016/2017/PROW ROZWIJANIE DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
2017-06-14Spotkanie dla wnioskodawców, których operacje wybrano i które mieszczą się w limicie środków w ramach naboru 1/2016/2017/PROW PODEJMOWANIE DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
2017-06-12Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020 dla przedsiębiorców, osób fizycznych i rybaków
2017-06-06Szkolenie dot.wypełniania biznepslanu w ramach PORiM i dot. kryteriów wyboru (zachowanie specyfiki obszaru, ochrona środowiska)
2017-06-02Spotkanie informacyjne w ramach PO RiM dla przedsiębiorców, osób fizycznych i rybaków
2017-06-01Spotkanie informacyjne nt. specyfiki obszaru Doliny Baryczy
2017-05-31Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM dla przedsiębiorców, osób fizycznych i rybaków
2017-05-29Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 dla sektora publicznego i organizacji pozarządowych
2017-05-22Szkolenie dot.wypełniania biznepslanu w ramach PORiM i dot. kryteriów wyboru (zachowanie specyfiki obszaru, ochrona środowiska)
2017-05-18Spotkanie informacyjne nt. promocji regionu, Dni Karpia, wpółpracy jednostek odpowiedzialnych za planowanie wydarzeń oraz możliwości wsparcia w ramach LSR 2016-2022
2017-05-16Spotkanie informacyjne i szkolenie nt. kryteriów wyboru (specyfika obszaru, ochrona środowiska) dla organizacji pozarządowych i sektora publicznego
2017-05-12Spotkanie konsultacyjne dla rybaków, osób fizycznych i przedsiębiorców w ramach PO RIM
2017-03-30Spotkanie konsultacyjne nt. wsparcia w ramach LSR
2017-01-25Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
2017-01-11Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
2017-01-09Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
2017-01-04Spotkanie informacyjne w Miliczu
2016-12-21Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
2016-12-19Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
2016-12-15Spotkanie podmiotów edukacji szkolnej w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy
2016-12-14Spotkanie informacyjne w Miliczu
2016-12-05Spotkanie informacyjne Użytkowników i Kandydatów oraz Kapituły Znaku Dolina Baryczy Poleca
2016-11-30Spotkanie społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy
2016-11-23Spotkanie podmiotów edukacji pozaszkolnej w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy
2016-11-16Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
2016-11-09Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
2016-11-03Spotkanie informacyjne w Miliczu
2016-10-27Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
2016-10-12Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
2016-10-06Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
2016-10-04Spotkanie informacyjne dla rybaków w Rudzie Żmigrodzkiej
2016-10-03Posiedzenie szkoleniowe Rady Programowej LGD
2016-09-30Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
2016-09-28Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
2016-09-19Spotkanie informacyjne w Miliczu
2016-09-15Spotkanie informacyjne w Twardogórze
2016-09-15Spotkanie informacyjne w Miliczu
2016-09-14Spotkanie informacyjne w Odolanowie
2016-09-13Spotkanie informacyjne w Przygodzicach
2016-09-12Spotkanie informacyjne w Żmigrodzie
2016-09-09Spotkanie informacyjne w Cieszkowie
2016-09-08Spotkanie informacyjne w Krośnicach
2016-09-07Spotkanie informacyjne w Sośniach
2016-09-05Spotkanie informacyjne w Miliczu
2016-09-02II FORUM Edukacja dla Doliny Baryczy
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij