Dolina Baryczy

LI Posiedzenie Rady- ocena wniosków

LI Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczącego oceny wniosków  w ramach naborów:

  1. 17/2022/PROW- rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej, 13 wniosków
  2. 18/2022/PORiM- łańcuch dostaw produktów rybactwa, 7 wniosków
  3. 10/2022/G/DDOT/II- granty na wsparcie ścieżek przyrodniczych, 4 wnioski
  4. 11/2022/G/EDU/IV- granty na udział uczniów w ofercie ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy), 16 wniosków
  5. operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/15 z 23.08.2022 (Dni Karpia 2022)
  6. operacji własnej LGD z 30.06.2022 nr PROW/OW/2022/16 - Promocja obszaru 2022.

odbędzie się zgodnie z trybem określonym w §12 ust. 5 pkt 1 (na miejscu, w biurze LGD) Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD  w biurze LGD, Pl.Ks.E.Waresiaka 7 w Miliczu w dn. 18.11.2022 r. (piątek) o godz. 9.00


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij