Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > ZAKOŃCZONE NABORY > 17/2022/PROW- rozwijanie istniejącej działalności gospospodarczej

17/2022/PROW- rozwijanie istniejącej działalności gospospodarczej

W naborze trwającym w dniach 13.09 - 03.10.2022 wpłynęło 13 wniosków.
Poniżej zamieszczamy ich listy w poszczególnych przedsięwzięciach.W najbliższym terminie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, w której możliwe jest wzywanie przez LGD do uzupełnień. Po tym etapie oceny, nastąpi ocena punktowa, której dokonuje Rada LGD.

Bardzo prosimy o weryfikację danych wskazanych na listach złożonych wniosków i kontakt z nami w razie zauważenia błędów.

 

2022-11-25Protokół z LI Posiedzenia Rady i wyniki oceny wniosków
2022-11-22Listy ocenionych operacji
2022-11-09LI Posiedzenie Rady- ocena wniosków
2022-10-04Lista złożonych wniosków w naborze 17/22/PROW
2022-09-15Po szkoleniu z wypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 17/2022/PROW
2022-09-14Po szkoleniu z lokalnych kryteriów wyboru w naborach 17/2022/PROW oraz 18/2022/PORiM
2022-09-06Szkolenia przed naborem nr 17/2022/PROW
2022-09-02Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
2022-09-01Ogłoszenie o naborze nr 17/2022/PROW- rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej
2022-07-22Po spotkaniu informacyjnym w zakresie wsparcia biznesu
2021-03-03SPRAWDŹ PRAWO BUDOWLANE I OSZACUJ KOSZTY
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij