Dolina Baryczy

Mapa projektów

Szczegóły projektu

Wnioskodawca Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
Tytuł operacji "Wsparcie Lokalnych Producentów poprzez promocję markowych i certyfikowanych producentów oraz usług z Doliny Baryczy"
Działanie Małe Projekty
Stan wniosku wypłata środków - sprawa zamknięta
Wartość dofinansowania 16,064.65 zł
Całkowita wartość operacji 514,913.03 zł
Miejsce realizacji operacji W: dolnośląskie P: trzebnicki G: Żmigród M: Żmigród
Sektor publiczny
Nr ewidencyjny III/2010/413_MP/7
Cel operacji ułatwienie prowadzenia działalności stowarzyszeń z gminy Przygodzice przedstawienie mieszkańcom gminy korzyści z zakłądania stowarzyszeń i zachęcanie do ich tworzenia, ułatwienie dotarcia odbiorcom do stowarzyszeń poprzez umieszczenie ich baz w jednym miejscu, umozliwienie stowarzyszeniom atrakcyjnego przedstawienia rezultatów swojej działalności
Cel ogólny strategii CO1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Cel szczegółowy strategii CS1.3 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej Doliny Baryczy
Przedsięwzięcie P.1.3 "Znana Dolina" - promocja regionu, jego walorów oraz oferty
Realizacja wskaźnika produktu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba wydarzeń lokalnych i działań regionalnych, krajowych i zagranicznych promujących Dolinę Baryczy 3
Realizacja wskaźnika rezultatu
Jednostka Liczba jednostek
Liczba osób korzystając z działań promocyjnych dla Doliny Baryczy oferta rekreacyjna
Oferta Wnioskodawcy objeta znakiem Dolina Baryczy Poleca -

< powrót


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij