Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > OPERACJE WŁASNE LGD > Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 25.01.2017 r. > Korekta decyzji Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych

Korekta decyzji Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych

Rada Programowa LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w dn. 24.04.2017 r. skorygowała ocenę operacji własnych pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

 

Korekta wynikała z wezwania Samorządu Województwa Dolnośląskiego do uzupełnień dokumentacji z wyboru operacji własnych na V Posiedzeniu Rady Programowej LGD, które odbyło się w dniach 27-28 lutego 2017 r. Członkowie Rady skorygowali omyłkę pisarską w kryterium pn. Wkład własny. Niewłaściwie przyznano maksymalną liczbę punktów, tj. 3, ponieważ operacje własne nie spełniały tego kryterium.
Po korekcie oceny, suma uzyskanych punktów dla operacji:

DOLINA BARYCZY POLECA I EDUKACJA DLA BARYCZY POLECA

DNI KARPIA

wyniosła 17 punktów (wcześniej 20).

Poniżej skorygowany Protokół wraz z załącznikiem nr 8 (pozostałe załączniki bez zmian) z V Posiedzenia Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" z dn. 27-28 lutego 2017 r. (korekta z dn. 24 kwietnia 2017 r.).
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij