Dolina Baryczy
Strona główna > DORADZTWO > SZKOLENIA > PODSUMOWANIE SPOTKAŃ > 8 spotkań informacyjnych dla szkół z terenu Doliny Baryczy wz. z planowanym projektem grantowym pn. Edukacja dla Doliny Baryczy

8 spotkań informacyjnych dla szkół z terenu Doliny Baryczy wz. z planowanym projektem grantowym pn. Edukacja dla Doliny Baryczy

W dniach 23-25.04.2018 w Twardogórze, Sośniach, Żmigrodzie i Miliczu, a w dniach 8-9.05.2018 w Przygodzicach, Odolanowie, Cieszkowie i Krośnicach  odbyły się  spotkania informacyjne dla szkół z terenu Doliny Baryczy  wz. z planowanym projektem grantowym pn. Edukacja dla Doliny Baryczy.
Aktualizacja wpisu 2018-05-09

 

W związku planowanym do realizacji projektem grantowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-200 pn. Edukacja dla Doliny Baryczy, w każdej gminie objętej LSR odbyły się zamknięte spotkania dot. możliwości wsparcia szkół. Spotkania organizowane były przez LGD we współpracy z partnerskimi samorządami. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele placówek oświatowych z obszaru oraz osoby z ramienia samorządów zajmujących się oświatą i ochroną środowiska. Projekt grantowy realizowany będzie w Przedsięwzięciu 2.1.1 Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału społecznego na rzecz zachowania specyfiki obszaru, a wsparcie finansowe zostanie przeznaczone dojazdy i opłaty za udział w ofercie ośrodków edukacji pozaszkolnej zidentyfikowanych na stronie www.edukacja.barycz.pl.

Ramowy plan spotkania (czas ok. 2 h):

  1. Podsumowania aktywności szkół w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Przedstawienie możliwości wsparcia w ramach grantu Edukacja dla Doliny Baryczy – warunki dostępu, omówienie wniosku, rodzaj kosztów, kryteria wyboru.
  3. Rozwój programu Edukacja dla Doliny Baryczy w obszarze podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, odnawialnych źródeł energii, gospodarki śmieciowej – potrzeby, plany.

W 8 -u spotkaniach udział wzięło 84 osoby. Spotkanie prowadziły: Inga Demianiuk- Ozga, Ewelina Chudzińska- Snażyk oraz Anna Urbańczyk.

Obok zamieszczamy prezentację ze spotkania, narzędzie pomocnicze do przygotowania listy zakupów, dokumenty dot. zakładania stowarzyszeń zwykłych oraz poglądowe (niezatwierdzone jeszcze przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego): opis procedury konkursu grantowego, wzory wniosku o powierzenie grantu, wniosku o jego rozliczenie, umowę o powierzenie grantu oraz kryteria wyboru wniosków o powierzenie grantów.

Zapraszamy również na szkolenia związane z kryteriami wyboru oraz przygotowaniem wniosku o powierzenie grantu (do wyboru termin 28.05.18 lub 29.05.18). Aktualny Harmonogram szkoleń dostępny tutaj.

Harmonogram naborów dostępny jest tutaj.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów dostępne będzie tutaj.  
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij