Dolina Baryczy

BADANIA OBSZARU

Prezentujemy wyniki badań nad obszarem Doliny Baryczy po realizacji strategii w latach 2008-2015

 

Przez przeszło rok firma BIOSTAT na zlecenie Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny przeprowadzała badania, których wyniki miały nam powiedzieć jak skutecznie wdrożone zostały strategie rozwoju dla Doliny Baryczy, jak bardzo rozpoznawalna jest marka Doliny Baryczy jako obszaru turystycznego, Znaku „Dolina Baryczy Poleca” oraz imprez promujących obszar pt. Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Firma badała również wizerunek i potrzeby klientów ich zainteresowanie produktami lokalnymi z Doliny Baryczy, w szczególności użytkowników znaku Dolina Baryczy Poleca oraz współpracę i promocję trzech sektorów (samorządów, biznesu i organizacji) w zakresie promocji, wydarzeń i aktywizacji działań Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, jak i potrzeby w zakresie edukacji regionalnej i przyrodniczej.


W badaniach uczestniczyli mieszkańcy Doliny Baryczy, turyści odwiedzający Dolinę Baryczy, mieszkańcy ośrodków docelowych oferty (Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego), konsumenci lokalnych produktów i usług z Doliny Baryczy, producenci i usługodawcy oferujący certyfikowane produkty opatrzone znakiem Dolina Baryczy Poleca, turyści rekrutowani do badania w miejscu zakupu certyfikowanych produktów/usług, organizatorzy lokalnych wydarzeń (w tym podmioty prywatne, społeczne i publiczne), aktorzy zaangażowani w działalność Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy, w tym włodarze gmin Doliny Baryczy.

 

Badania były przeprowadzane na kobietach i mężczyznach w różnym wieku (od 18 do 70 +),  różnymi technikami: ankiety bezpośrednie, rozmowy telefoniczne wspierane przez system komputerowy, ankiety internetowe nadzorowane przez system komputerowy, zogniskowane wywiady grupowe.

Wyniki badań są zaskakujące. Zachęcamy do lektury raportów końcowych z poszczególnych badań.


RAPORT KOŃCOWY z badania związanego z ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju (PROW) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).

W raporcie przedstawiona została analiza opinii mieszkańców Doliny Baryczy i turystów odwiedzających obszar. Zidentyfikowano w nim m.in. poczucie związku mieszkańców z obszarem, znajomość oferty turystycznej Doliny Baryczy i jej walorów przyrodniczych, aktywności podejmowane przez turystów w miejscu pobytu oraz aktualny stan świadomości ekologicznej respondentów.

 

RAPORT KOŃCOWY z badania dotyczącego rozpoznawalności marek Doliny Baryczy, Dolina Baryczy Poleca, Dni Karpia w Dolinie Baryczy.

W raporcie przedstawiona została analiza obejmująca zagadnienia znajomości marek Dolina Baryczy, Dolina Baryczy Poleca oraz Dni Karpia i opinii dominujących na ich temat wśród mieszkańców Wrocławia i Ostrowa Wielkopolskiego oraz ośmiu gmin Doliny Baryczy.

 

RAPORT KOŃCOWY z badania związanego z promocją obszaru oraz trójsektorowością na rzecz obszaru.

W raporcie przedstawiona została analiza obejmująca zagadnienia związane z promocją obszaru Doliny Baryczy oraz trójsektorowością na rzecz promocji, wydarzeń i aktywizacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

 

RAPORT KOŃCOWY z  badania związanego z programem Edukacja dla Doliny Baryczy.

W raporcie przedstawiona została analiza obejmująca zagadnienia związane ze świadomością i potrzebami w zakresie edukacji przyrodniczej i regionalnej, również w odniesieniu do oferty Ośrodków Edukacji Ekologicznej.


RAPORT ZBIORCZY badanie rynku Doliny Baryczy

W powyższym raporcie przedstawiona została przekrojowa analiza najistotniejszych wyników czterech badań cząstkowych, opublikowanych powyżej. Wybrane wyniki badań, szczegółowo przedstawione w raportach cząstkowych im poświęconych, w niniejszym opracowaniu uzupełniono o wnioski pochodzące z analizy danych zastanych (desk research). Analizą objęto dane pochodzące z zasobów GUS dotyczące ruchu turystycznego w poszczególnych gminach Doliny Baryczy oraz informacje przekazane przez Partnerstwo dla Doliny Baryczy, związane z prowadzonym monitoringiem wdrażania strategii. Dodatkowo zrealizowano 10 wywiadów, w których brał udział tzw. tajemniczy klient. Ich celem było potwierdzenie lub obalenie wybranych wniosków pochodzących z badań, w których uczestniczyli producenci/usługodawcy wyróżnieni znakiem Dolina Baryczy Poleca.

 

Mamy nadzieję, że powyższe badania okażą się pomocne nie tylko przy projektowaniu lokalnej strategii rozwoju dla Doliny Baryczy na kolejne lata, ale zostaną również wykorzystane przez włodarzy samorządów, dyrektorów instytucji kultury, przedsiębiorców, osób chcących zakładać własne firmy jako pakiet przydatnych informacji i pomysłów, dao planowania działań służących rozwojowi życia gospodarczego, kulturalnego, społecznego wszystkich podmiotów i mieszkańców Doliny Baryczy.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij