Dolina Baryczy

MAPA SERWISU

 Strona główna
 Gmina Cieszków
 Gmina Krośnice
 Gmina Milicz
 Gmina Odolanów
 Gmina Przygodzice
 Gmina Sośnie
 Gmina Twardogóra
 Gmina Żmigród
 LSR NA LATA 2023-2027
 WYDARZENIA I WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z TWORZENIEM KOLEJNEJ STRATEGII
 Dodatkowe spotkania w gminie Twardogóra i Cieszków
 Raport z prac dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2023-2029
 Relacje ze spotkań konsultacyjnych
 Branżowe spotkanie informacyjno-konsultacyjne Branża Rybacka
 Diagnoza potrzeb w zakresie planu adaptacji
 Gala wręczenia certyfikatów Dolina Baryczy Poleca - 15lecie certyfikacji, Podsumowanie Dni Karpia 2022, I Targi Turystyczne Dolina Baryczy Poleca
 II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
 Konsultacje społeczne - spotkanie otwarte
 Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
 Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
 Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
 Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
 Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
 Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
 Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR
 Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR, konsultacje celów, kryteriów wyboru, planu działania
 Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR, konsultacje celów, kryteriów wyboru, planu działania
 Konsultacje Społeczne realizowane w ramach realizacji planu opracowania LSR, konsultacje celów, kryteriów wyboru, planu działania
 Otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne
 Społeczna Rada Edukacji dla Doliny Baryczy i Klimatu
 Spotkanie branżowe - sektor gospodarczy
 Spotkanie branżowe - sektor publiczny
 Spotkanie branżowe - sektor publiczny
 Spotkanie branżowe - sektor publiczny
 Spotkanie Kapituły Znaku Dolina Baryczy Poleca
 VI Forum Programu Edukacja dla Doliny Baryczy i Klimatu
 Warsztat refleksyjny
 Wizyta studyjna
 XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 XXXI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
 Założycielskie Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego PARTNERSTWA dla Doliny Baryczy
 Spotkania konsultacyjne ds. nowej LSR w każdej z gmin
 Spotkanie branżowe dla producentów lokalnych i użytkowników Systemu Dolina Baryczy Poleca
 Turystyka i kierunki rozwoju obszaru Doliny Baryczy- ankieta
 Umowa o przyznanie pomocy na tworzenie nowej strategii podpisana!
 Zapotrzebowanie na środki finansowe w perspektywie 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wsparcia przedsiębiorczości
 Zapraszamy do prac w zespole ds. opracowania LSR dla Doliny Baryczy
 Zapraszamy na spotkania konksultacyjne mieszkańców wielkopolskiej części Doliny Baryczy w dn. 22.05.2023
 Zapraszamy na spotkanie konksultacyjne mieszkańców dolnośląskiej części Doliny Baryczy w dn. 23.05.2023
 PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2023-2027
 BADANIE ANKIETOWE
 Turystyka i kierunki rozwoju obszaru Doliny Baryczy- ankieta
 Zapotrzebowanie na środki finansowe w perspektywie 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wsparcia przedsiębiorczości
 ZANIM APLIKUJESZ
 SPRAWDŹ PRAWO BUDOWLANE I OSZACUJ KOSZTY
 OGÓLNE ZASADY WSPARCIA W RAMACH PROW 2014-2020
 OGÓLNE ZASADY WSPARCIA W RAMACH PO RiM 2014-2020
 ZASADY DORADZTWA
 Archiwum zasad doradztwa
 ZASADY DORADZTWA- Archiwalne
 ZASADY DORADZTWA- Archiwalne
 SZKOLENIA
 Aktualny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania informacyjne i szkolenia przed naborem 11/2022/G/EDU/IV
 Szkolenia przed naborem nr 17/2022/PROW
 Szkolenia przed naborem nr 18/2022/PORiM
 Archiwalne wpisy
 Granty na udział mieszkańców w ofercie środków edukacji z Doliny Baryczy
 Odwołane!!!! Spotkania i szkolenia przed naborami
 ODWOŁANE!!!Spotkania i szkolenia przed naborami
 Podejmowanie działalności gospodarczej
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkania i szkolenia przed naborami- Archiwalny wpis
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalny
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalnyi
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwalnyi
 Spotkania i szkolenia przed naborami- wpis archiwlany
 Spotkania przed naborami grantowymi w zakresie turystyki i edukacji regionalnej
 Spotkanie informacyjne i konsultacja kryteriów wyboru- wpis archiwalny
 Spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia biznesu
 Szkolenia dla organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych- Archiwalny wpis
 Szkolenia dla osób fizycznych, przedsiębiorców i rybaków- Archiwalny wpis
 Zapraszamy na szkolenia z wypełniania biznesplanu i wniosku o przyznanie pomocy!- Archiwalny wpis
 SZKOLENIA 02.09-10.10.2016
 Spotkania i szkolenia przed naborami- Archiwalny wpis
 Archiwalny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Archiwalny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Archiwalny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Archiwalny HARMONOGRAM SPOTKAŃ i SZKOLEŃ
 Spotkania i szkolenia po naborach
 Szkolenie z realizacji operacji w ramach PREMII
 Archiwalne wpisy
 Granty Edukacja dla Doliny Baryczy- SZKOLENIA DLA PROJEKTÓW WYBRANYCH
 Spotkania i szkolenia po naborach nr 4/2018/PROW, 5/2018/PORiM, 6/2018/PROW oraz 7/2019/PORiM
 Spotkania i szkolenia po naborach nr 6/2018/PROW, 7/2019/PORiM, 8/2019/PROW oraz 9/2019/PORiM
 Spotkania i szkolenia po naborach- Archiwalny wpis
 Spotkania i szkolenia po naborach- Archiwalny wpis
 Szkolenia dla wnioskodawców wybarnych w naborach 11/2020/PORiM oraz 12/2020/PROW
 Szkolenie z realizacji grantu w naborze nr 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z realizacji operacji w ramach PO RiM w trybie konkursowym
 Szkolenie z realizacji operacji w ramach PO RiM w trybie konkursowym
 Szkolenie z realizacji operacji w ramach PO RiM w trybie konkursowym
 PODSUMOWANIE SPOTKAŃ
 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych grantobiorców w grancie dla uczniów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 2 szkolenia z wypełniania bizensplanu i wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW
 2 szkolenia z wypełniania wniosku i specyfiki obszaru (kryteria wyboru) 3/2019/G/EDU/II
 2 szkolenia z wypełniania wniosku o pwierzenie grantu i kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego Edukacja dla Doliny Baryczy
 2 szkolenia z wypełniania wniosku o pwierzenie grantu i kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego Edukacja dla Doliny Baryczy
 8 spotkań informacyjnych dla szkół z terenu Doliny Baryczy wz. z planowanym projektem grantowym pn. Edukacja dla Doliny Baryczy
 II FORUM Edukacja dla Doliny Baryczy
 Materiały ze szkolenia w dn.15,17.02.2022
 Po kolejnym szkoleniu z realizacji grantu
 Po spotkaniach informacyjnych dot. grantu nr 9/2021/G/EDU/III
 Po spotkaniu informacyjnym 17.03.2023
 Po spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych grantobiorców- wsparcie ścieżek przyrodniczych
 Po spotkaniu informacyjnym dla samorządów ws. naboru konkursowego na ofertę turystyczną
 Po spotkaniu informacyjnym dla szkół, które przystąpiły do Programu Edukacja dla Doliny Baryczy
 Po spotkaniu informacyjnym w naborze 11/2022/G/EDU/IV
 Po spotkaniu informacyjnym w zakresie wsparcia biznesu
 Po spotkaniu informacyjnym ws. premii na podejmowanie działalności (materiały)
 Po spotkaniu ws. możliwości dofinansowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych i Smart Villages
 Po szkoleniu w biznesplanu i wypełniania wniosku dla premii- nagranie i materiały
 Po szkoleniu z kryteriów wyboru dla premii- prezentacja i nagranie
 Po szkoleniu z lokalnych kryteriów wyboru w naborach 17/2022/PROW oraz 18/2022/PORiM
 Po szkoleniu z realizacji grantu
 Po szkoleniu z realizacji i rozliczenia grantu
 Po szkoleniu z realizacji operacji w ramach PO RIM
 Po szkoleniu z realizacji operacji w ramach PO RiM
 Po szkoleniu z realizacji PREMII
 Po szkoleniu z wypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 17/2022/PROW
 Po szkoleniu z wypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 18/2022/PORiM
 Po szkoleniu z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w grancie 10/2022/G/DDOT/II
 Po szkoleniu z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w naborze 11/2022/G/EEDU/IV
 Po szkoleniu z zakresu kryteriów i wypełniania wniosku w dn. 30.03.2023
 Posiedzenie szkoleniowe Rady Programowej LGD
 Spotkanie dla wnioskodawców, których operacje wybrano i które mieszczą się w limicie środków w ramach naboru 1/2016/2017/PROW PODEJMOWANIE DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Spotkanie dla wnioskodawców, których operacje wybrano i które mieszczą się w limicie środków w ramach naboru 1/2016/2017/PROW ROZWIJANIE DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Spotkanie dot. konsultacji zmian w kryteriach dla trybu konkursowego oraz nt. możliwości wsparcia w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców- możliwość pozyskania środków w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
 Spotkanie informacyjne dla rybaków
 Spotkanie informacyjne dla rybaków w Rudzie Żmigrodzkiej
 Spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia w ramach naborów 8/2019/PROW i 9/2019/PORiM
 Spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia w ramach naboru 7/2019/PORiM
 Spotkanie informacyjne dot. naborów na wsparcie przedsiębiorczości
 Spotkanie informacyjne dot. planowanych naborów dla biznesu i konsultacji zmian w kryteriach wyboru
 Spotkanie informacyjne dot. realizacji grantu nr 3/2020/G/EDU/II
 Spotkanie informacyjne i szkolenie nt. kryteriów wyboru (specyfika obszaru, ochrona środowiska) dla organizacji pozarządowych i sektora publicznego
 Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia oraz konsultacje zmian w kryteriach wyboru
 Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia oraz konsultacje zmian w kryteriach wyboru
 Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia w ramach LSR
 Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia w ramach PO RiM
 Spotkanie informacyjne nt. promocji regionu, Dni Karpia, wpółpracy jednostek odpowiedzialnych za planowanie wydarzeń oraz możliwości wsparcia w ramach LSR 2016-2022
 Spotkanie informacyjne nt. specyfiki obszaru Doliny Baryczy
 Spotkanie informacyjne przed naborem grantowym nr 7/2020/G/DDOK/I
 Spotkanie informacyjne rzed naborem grantowym nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Spotkanie informacyjne Użytkowników i Kandydatów oraz Kapituły Znaku Dolina Baryczy Poleca
 Spotkanie informacyjne w Cieszkowie
 Spotkanie informacyjne w Krośnicach
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Miliczu
 Spotkanie informacyjne w Odolanowie
 Spotkanie informacyjne w Przygodzicach
 Spotkanie informacyjne w ramach PO RiM dla przedsiębiorców, osób fizycznych i rybaków
 Spotkanie informacyjne w Sośniach
 Spotkanie informacyjne w Twardogórze
 Spotkanie informacyjne w Żmigrodzie
 Spotkanie konsultacyjne dla rybaków, osób fizycznych i przedsiębiorców w ramach PO RIM
 Spotkanie konsultacyjne nt. wsparcia w ramach LSR
 Spotkanie podmiotów edukacji pozaszkolnej w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy
 Spotkanie podmiotów edukacji szkolnej w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy
 Spotkanie przedstawicieli sektora rybackiego
 Spotkanie robocze dot. planowania projektów grantowych
 Spotkanie robocze dot. planowania projektów grantowych
 Spotkanie robocze partnerów publicznych
 Spotkanie społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy
 Spotkanie strategiczne partnerów publicznych
 Spotkanie strategiczne partnerów publicznych
 Spotkanie strategiczne partnerów publicznych
 Szkolenie dla grantobiorców z zasad realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy
 Szkolenie dot.wypełniania biznepslanu w ramach PORiM i dot. kryteriów wyboru (zachowanie specyfiki obszaru, ochrona środowiska)
 Szkolenie dot.wypełniania biznepslanu w ramach PORiM i dot. kryteriów wyboru (zachowanie specyfiki obszaru, ochrona środowiska)
 Szkolenie nt. specyfiki obszaru oraz mozliwości pozyskania środków w ramach wdrażania LSR
 Szkolenie on-line z kryteriów wyboru operacji
 Szkolenie on-line z kwypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 13/2021/PORiM
 Szkolenie on-line z realizacji grantu
 Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 Szkolenie z biznesplanu (PROW) i kryteriów wyboru operacji (specyfika obszaru, ochrona środowiska)
 Szkolenie z biznesplanu (PROW) i kryteriów wyboru operacji (specyfika obszaru, ochrona środowiska)
 Szkolenie z biznesplanu (PROW) i kryteriów wyboru operacji (specyfika obszaru, ochrona środowiska)
 Szkolenie z kryteriów wyboru operacji oraz z biznesplanu (PORiM)
 Szkolenie z kryteriów wyboru operacji oraz z biznesplanu (PORiM)
 Szkolenie z kryteriów wyboru operacji oraz z biznesplanu(PROW)
 Szkolenie z kryteriów wyboru operacji w trybie konkursowycm (specyfika obszaru, ochrona środowiska) i wypełniania biznesplanu w PO RiM
 Szkolenie z lokalnych kryteriów wyboru dla naborów w trybie konkursowym na wsparcie przedsiębiorczości
 Szkolenie z realizacji grantu w naborze nr 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z realizacji operacji w ramach PO RiM w trybie konkursowym
 Szkolenie z wypełniania bizensplanu i wniosku o dofinansowanie w ramach PORiM
 Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
 Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
 Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
 Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
 Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
 Szkolenie z wypełniania wniosku i bizensplanu w ramach naboru konkursowego na wsparcie przedsiębiorczości w PO RiM
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I, 6/2020/G/RYBA/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantu nr 8/2021/G/RYBA/II
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu w ramach PO RiM 2014-2020
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie PORiM
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020 dla organizacji pozarządowych
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020 dla przedsiębiorców, osób fizycznych i rybaków
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM dla przedsiębiorców, osób fizycznych i rybaków
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu w ramach rozwijania działalności w PROW
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy PROW
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy PROW
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w PROW
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PORiM 2014-2020 dla sektora publicznego i organizacji pozarządowych
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020
 Szkolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 dla sektora publicznego i organizacji pozarządowych
 Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PORiM
 Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PORiM
 Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PROW (podejmowanie-premia)
 Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PROW (rozwijanie działalności, operacje niekomercyjne)
 Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PROW (rozwijanie działalności)
 Szkolenie z zakresu specyfiki obszaru i ochrony środowiska (lokalne kryteria wyboru)
 Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (okalne kryteria wyboru dla operacji w ramach PROW i PO RiM)
 Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (okalne kryteria wyboru dla operacji w ramach PROW i PO RiM)
 Szolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla premii w ramach PROW 2014-2020
 Warsztat refleksyjny dot. podsumowania wdrażania strategii w 2019 roku
 Warsztat refleksyjny dot. podsumowania wdrażania strategii w 2020 roku
 Warsztat refleksyjny dot. wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022
 Warsztat refleksyjny w dn. 20.02.2023
 Warsztat refleksyjny w dn. 24.02.2022 r.
 Warsztat refleksyjny w dn. 26.02.2019 r.
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Warsztaty z wypełniania biznesplanu, specyfiki obszaru i ochrony środowiska
 Wizyta studyjna w inkubatorze przetwórstwa spożywczego
 AKTY PRAWNE I WZORY WNIOSKÓW
 PROW
 Rozporządzenie MRiRW ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 Wnioski o przyznanie pomocy, biznesplan, umowa i wniosek o płatność
 PO RiM
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji RLKS
 Rozporządzenie dot. zaliczek
 Wnioski o dofinansowanie, biznesplan, umowa i wniosek o płatność
 Wzory sprawozdań
 LEGISLACJA KRAJOWA I EUROPEJSKA
 DOKUMENTY POMOCNICZE
 ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PORiM
 WNIOSEK O NADANIE NR IDENTYFIKACYJNEGO PRODUCENTÓW
 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR
 KATALOG MAŁEJ ARCHITEKTURY
 BADANIA OBSZARU
 KONTAKT
 OCENA DORADZTWA I SZKOLEŃ
 Archiwum
 OCENA DORADZTWA I SZKOLEŃ
 OCENA DORADZTWA I SZKOLEŃ
 OCENA DORADZTWA I SZKOLEŃ
 NABORY
 HARMONOGRAM NABORÓW
 Archiwalne wpisy
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 HARMONOGRAM NABORÓW
 AKTUALNE NABORY
 ZAKOŃCZONE NABORY
 13/2021/PORiM- wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach rybackich, łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz przedsiębiorczości na obszarze Doliny Baryczy
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Listy złożonych wniosków w naborze 13/2021/PORiM
 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 13/2021/PORiM- wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach rybackich, łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz przedsiębiorczości na obszarze Doliny Baryczy
 Po szkoleniu z realizacji operacji w ramach PO RIM
 Protokół z XL Posiedzenia Rady
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Szkolenie on-line z kryteriów wyboru operacji
 Szkolenie on-line z kwypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 13/2021/PORiM
 Szkolenie z realizacji operacji w ramach PO RiM w trybie konkursowym
 Szkolenie z realizacji operacji w ramach PO RiM w trybie konkursowym
 Wyniki oceny wniosków w naborze 13/2021/PORiM oraz 8/2021/G/RYBA/II
 XL Posiedzenie Rady związane z oceną wniosków
 ZANIM SIĘGNIESZ PO ŚRODKI
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 10/2022/G/DDOT/II- granty na wsparcie ścieżek przyrodniczych
 Drugostronny opis dokumentów księgowych
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 LI Posiedzenie Rady- ocena wniosków
 Lista złożonych wniosków w naborze 10/2022/G/DDOT/II
 Ogłoszenie o naborze nr 10/2022/G/DDOT/II- granty na wsparcie ścieżek przyrodniczych
 Po spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych grantobiorców- wsparcie ścieżek przyrodniczych
 Po szkoleniu z realizacji i rozliczenia grantu
 Po szkoleniu z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w grancie 10/2022/G/DDOT/II
 Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 Protokół z LI Posiedzenia Rady i wyniki oceny wniosków
 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Zapraszamy na szkolenie z wypełniania wniosku o kryteriów wyboru w naborze 10/2022/G/DDOT/II
 Zasady informowania o realizacji grantu
 11/2020/PORiM- łańcuch dostaw, oferta turystyczna, wsparcie obszarów zależnych od rybactwa
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 11/2020/PORiM
 Ogłoszenie o naborze nr 11/2020/PORiM
 Protokół z XXXI Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Szkolenia dla wnioskodawców wybarnych w naborach 11/2020/PORiM oraz 12/2020/PROW
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu w ramach PO RiM 2014-2020
 Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (okalne kryteria wyboru dla operacji w ramach PROW i PO RiM)
 Wyniki oceny wniosków w naborze 11/2020/PORiM
 XXXI Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 11/2022/G/EDU/IV- granty na udział uczniów w ofercie ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
 Spotkania informacyjne i szkolenia przed naborem 11/2022/G/EDU/IV
 LI Posiedzenie Rady- ocena wniosków
 Lista złożonych wniosków w naborze 11/2022/G/EDU/IV
 Ogłoszenie o naborze grantowym nr 11/2022/G/EDU/IV- granty na udział uczniów w ofercie ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
 Po spotkaniu informacyjnym dla szkół, które przystąpiły do Programu Edukacja dla Doliny Baryczy
 Po spotkaniu informacyjnym w naborze 11/2022/G/EDU/IV
 Po szkoleniu z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w naborze 11/2022/G/EEDU/IV
 Protokół z LI Posiedzenia Rady i wyniki oceny wniosków
 Szkolenie on-line z realizacji grantu
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 12/2020/PROW- podejmowanie działalności w branży turystycznej i pozostałych branżach
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 12/2020/PORiM
 Ogłoszenie o naborze nr 12/2020/PROW
 Protokół z XXXI Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Szkolenia dla wnioskodawców wybarnych w naborach 11/2020/PORiM oraz 12/2020/PROW
 Szkolenie ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (okalne kryteria wyboru dla operacji w ramach PROW i PO RiM)
 Szolenie z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla premii w ramach PROW 2014-2020
 Wyniki oceny wniosków w naborze 12/2020/PROW
 XXXI Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 12/2023/G/EDU/NIEBIESKI/V- Granty na modelowe rozwiązania i edukację społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu (ochrona zasobów wodnych)
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 Lista ocenionych operacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 12/2023/G/EDU/NIEBIESKI
 Lista złożonych wniosków w naborze 12/2023/G/EDU/NIEBIESKI_po uzupełnieniach
 LX Posiedzenie Rady
 Ogłoszenie o naborze nr 12/2023/G/EDU/NIEBIESKI/V- Modelowe rozwiązania i edukacja społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu (ochrona zasobów wodnych)
 Po spotkaniu informacyjnym 17.03.2023
 Po szkoleniu z zakresu kryteriów i wypełniania wniosku w dn. 30.03.2023
 Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 Spotkanie informacyjne oraz szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru
 13/2023/G/EDU/ZIELONY/VI-Granty na modelowe rozwiązania i edukację społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu (ochrona powietrza, ochrona bioróżnorodności)
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 Lista ocenionych operacji
 Lista ocenionych operacji_po korekcie 25.10.2023
 Lista złożonych wniosków w naborze 13/2023/G/EDU/ZIELONY
 Lista złożonych wniosków w naborze 13/2023/G/EDU/ZIELONY_po uzupełnieniach
 LX Posiedzenie Rady
 Ogłoszenie o naborze nr 13/2023/G/EDU/ZIELONY/VI-Granty na modelowe rozwiązania i edukację społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu (ochrona powietrza, ochrona bioróżnorodności)
 Po spotkaniu informacyjnym 17.03.2023
 Po szkoleniu z zakresu kryteriów i wypełniania wniosku w dn. 30.03.2023
 Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 Spotkanie informacyjne oraz szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru
 14/2021/PORiM- rozwój oferty turystycznej przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i rybaków
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 14/2021/PORiM
 Ogłoszenie o naborze nr 14/2021/PORiM- rozwój oferty turystycznej przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i rybaków
 Po szkoleniu z realizacji operacji w ramach PO RIM
 Protokół z XLIII Posiedzenia Rady
 Przekazanie wniosków do Samorządu Województwa
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Spotkanie informacyjne dot. naborów na wsparcie przedsiębiorczości
 Szkolenie z lokalnych kryteriów wyboru dla naborów w trybie konkursowym na wsparcie przedsiębiorczości
 Szkolenie z wypełniania wniosku i bizensplanu w ramach naboru konkursowego na wsparcie przedsiębiorczości w PO RiM
 Wyniki oceny wniosków w naborze 14/2021/PORiM
 XLIII Posiedzenie Rady związane z oceną wniosków z naboru 14/2021/PORiM
 ZANIM SIĘGNIESZ PO ŚRODKI
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 15/2022/PROW- podejmowanie działalności, oferta turystyczna samorządów
 Akceptacja naboru i przekazanie wniosków do indywidualnej weryfikacji
 Dokumentacja z L Posiedzenia Rady, aktualizacja listy ocenionych operacji w P.2.2.2 w naborze 15/2022/PROW
 L Obiegowe Posiedzenie Rady- ponowna ocena w zakresie kwoty wsparcia operacji w P.2.2.2 w naborze 15/2022/PROW
 LII Posiedzenie Rady dot. ponownej oceny wz. z wyrokiem WSA
 LIII Posiedzenie Rady dot. ponownej oceny wz. z wyrokiem WSA
 Lista ocenionych operacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 15/2022/PROW
 Ogłoszenie o naborze nr 15/2022/PROW- podejmowanie działalności, oferta turystyczna samorządów
 Po LII Posiedzeniu Rady w dn. 07.12.22
 Po LIII Posiedzeniu Rady w dn.09.01.23
 Po spotkaniu informacyjnym dla samorządów ws. naboru konkursowego na ofertę turystyczną
 Po spotkaniu informacyjnym ws. premii na podejmowanie działalności (materiały)
 Po szkoleniu w biznesplanu i wypełniania wniosku dla premii- nagranie i materiały
 Po szkoleniu z kryteriów wyboru dla premii- prezentacja i nagranie
 Po szkoleniu z realizacji PREMII
 Podejmowanie działalności gospodarczej- terminy szkoleń
 Protokół z XLIX Posiedzenia Rady i wyniki oceny operacji
 Protokół z XLVI Posiedzenia Rady
 Dokumentacja z L Posiedzenia Rady, aktualizacja listy ocenionych operacji w P.2.2.2 w naborze 15/2022/PROW
 Protokół z XLVIII Posiedzenia Rady dot. protestów
 Szkolenie z realizacji operacji w ramach PREMII
 XLIX Posiedzenie Rady
 XLVI Posiedzenie Rady związane z ocena wniosków
 XLVIII Posiedzenie Rady związane z weryfikacją złozonych protestów w naborze 15/2022/PROW
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 16/2022/PORiM- rozwój oferty turystycznej przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i rybaków oraz wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach rybackich
 Listy złożonych wniosków
 Materiały ze szkoleń z kryteriów wyboru i wypełniania wniosku oraz biznesplanu
 Szkolenie z lokalnych kryteriów wyboru dla naborów w trybie konkursowym na wsparcie przedsiębiorczości
 Szkolenie z wypełniania wniosku i bizensplanu w ramach naboru konkursowego na wsparcie przedsiębiorczości w PO RiM
 Po szkoleniu z realizacji operacji w ramach PO RiM
 Protokół z XLIX Posiedzenia Rady i wyniki oceny operacji
 Przekazanie wniosków do Samorządu Województwa
 Weryfikacja wniosków w Samorządzie Województwa
 XLIX Posiedzenie Rady
 ZWERYFIKUJ, ZANIM SIĘGNIESZ PO ŚRODKI
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 Ogólne informacje nt. wspracia biznesu w 2022 r. w ramach LSR
 Ogłoszenie o naborze nr 16/2022/PORiM
 17/2022/PROW- rozwijanie istniejącej działalności gospospodarczej
 LI Posiedzenie Rady- ocena wniosków
 LII Posiedzenie Rady dot. autokontroli oceny wz. z wpływem protestu od oceny wniosku nr 17/22/PROW/4
 Lista złożonych wniosków w naborze 17/22/PROW
 Listy ocenionych operacji
 Ogłoszenie o naborze nr 17/2022/PROW- rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej
 Po LII Posiedzeniu Rady w dn. 07.12.22
 Po LIV Posiedzeniu Rady w wyniku ponownej oceny wniosku R. Łochowskiej
 Po spotkaniu informacyjnym w zakresie wsparcia biznesu
 Po szkoleniu z lokalnych kryteriów wyboru w naborach 17/2022/PROW oraz 18/2022/PORiM
 Po szkoleniu z wypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 17/2022/PROW
 Protokół z LI Posiedzenia Rady i wyniki oceny wniosków
 SPRAWDŹ PRAWO BUDOWLANE I OSZACUJ KOSZTY
 Szkolenia przed naborem nr 17/2022/PROW
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 18/2022/PORiM- łańcuch dostaw produktów rybactwa
 LI Posiedzenie Rady- ocena wniosków
 Lista złożonych wniosków w naborze 18/22/PORiM
 Listy ocenionych operacji
 Ogłoszenie o naborze nr 18/2022/PORiM- łańcuch dostaw produktów rybactwa
 Po spotkaniu informacyjnym w zakresie wsparcia biznesu
 Po szkoleniu z lokalnych kryteriów wyboru w naborach 17/2022/PROW oraz 18/2022/PORiM
 Po szkoleniu z realizacji operacji w ramach PO RiM
 Po szkoleniu z wypełniania wniosku i biznesplanu w naborze 18/2022/PORiM
 Protokół z LI Posiedzenia Rady i wyniki oceny wniosków
 SPRAWDŹ PRAWO BUDOWLANE I OSZACUJ KOSZTY
 Szkolenia przed naborem nr 18/2022/PORiM
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 19/2023/PORiM- rozwój oferty turystycznej przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i rybaków
 Lista ocenionych operacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 19/2023/PORiM
 LV Posiedzenie Rady- ocena wniosków
 Ogłoszenie o naborze nr 19/2023/PORiM- rozwój oferty turystycznej przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i rybaków
 Po spotkaniu ws. możliwości wsparcia biznesu w 2023 r. i zmian kryteriów wyboru operacji
 Po szkoleniu z realizacji operacji w ramach PO RiM
 Protokół z LV Posiedzenia Rady
 Szkolenie z kryteriów wyboru operacji
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu
 Weryfikacja wniosków w Samorządzie Województwa
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 2/2019/G/EDU/I- granty na dojazdy uczniów do ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 2/2019/G/EDU/I
 Ogłoszenie o naborze 2/2019/G/EDU/I
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu
 XXV Posiedzenie Rady Programowej LGD
 20/2023/PROW- podejmowanie działalności gospodarczej w branży pozaturystycznej
 Lista ocenionych operacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 20/2023/PROW
 LVII Posiedzenie Rady dot. oceny wniosków
 LVIII Posiedzenie Rady dot. autokontroli oceny wz. z wpływem protestu od oceny wniosku nr 20/23/PROW/4
 Ogłoszenie o naborze nr 20/2023/PROW- podejmowanie działalności gospodarczej w branży pozaturystycznej
 Po spotkaniu ws. możliwości wsparcia biznesu w 2023 r. i zmian kryteriów wyboru operacji
 Po szkoleniu z biznesplanu i wypełniania wniosku dla premii- nagranie i materiały
 Po szkoleniu z kryteriów wyboru dla premii- prezentacja i nagranie
 Protokół z LVII Posiedzenia Rady
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 21/2023/PORiM- wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach rybackich
 Lista ocenionych operacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 21/2023/PORiM
 LVII Posiedzenie Rady dot. oceny wniosków
 Ogłoszenie o naborze nr 21/2023/PORiM- wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach rybackich
 Po szkoleniu z realizacji operacji w ramach PO RiM
 Protokół z LVII Posiedzenia Rady
 Szkolenie z kryteriów wyboru operacji
 Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 3/2020/G/EDU/II- granty na dojazdy uczniów do ośrodków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych grantobiorców w grancie dla uczniów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 2 szkolenia z wypełniania wniosku i specyfiki obszaru (kryteria wyboru) 3/2019/G/EDU/II
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 3/2020/G/EDU/II
 Ogłoszenie o naborze 3/2020/G/EDU/II
 Przekazanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego i operacji własnej LGD
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 Szkolenie w zakresie realizacji grantu Edukacja dla Doliny Baryczy 3/2019/G/EDU/II
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu
 XXIX Posiedzenie Rady Programowej LGD
 4/2020/G/DDST/I- Działaj dla… szlaków turystycznych w Dolinie Baryczy
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 4/2020/G/DDST/I
 ODWOŁANE!!!Spotkania i szkolenia przed naborami
 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 4/2020/G/DDST/I
 Protokół z XXXIII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków o powierzenie grantów
 Przekazanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektów grantowych nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Spotkanie informacyjne rzed naborem grantowym nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I, 6/2020/G/RYBA/I
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Wydłużony termin naboru do 10.09.2020 (wersja elektroniczna w generatorze)!!!
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów
 XXXIII Posiedzenie Rady Programowej LGD
 Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 5/2020/G/DDOT/I- Działaj dla… udostepnienia oferty turystycznej w Dolinie Baryczy
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 5/2020/G/DDOT/I
 ODWOŁANE!!!Spotkania i szkolenia przed naborami
 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 5/2020/G/DDOT/I
 Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 Protokół z XXXIII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków o powierzenie grantów
 Przekazanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektów grantowych nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Spotkanie informacyjne rzed naborem grantowym nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I, 6/2020/G/RYBA/I
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Wydłużony termin naboru do 10.09.2020 (wersja elektroniczna w generatorze)!!!
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów
 XXXIII Posiedzenie Rady Programowej LGD
 6/2018/PROW- podejmowanie lub roziwjanie działalności gospodarczej, tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Lista ocenionych operacji po rozstrzygnięciu skargi przez WSA z dn. 13 marca 2019 r.
 Listy złożonych wniosków
 Ogłoszenie o naborze nr 6/2018/PROW- podejmowanie lub roziwjanie działalności gospodarczej, tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego
 Protokół z XIX Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Protokół z XX Posiedzenia Rady dot.rozpatrzenia protestów
 Protokół z XXI Posiedzenia Rady dot.ponownej oceny wniosków w wyniku rozpatrzenia protestów
 Wyniki oceny wniosków w naborze 6/2018/PROW
 XIX Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 XX Posiedzenie Rady dot. oceny protestów
 XXI Posiedzenie Rady dot. ponownej oceny w wyniku rozpatrzenia protestów
 XXVI Posiedzenie Rady Programowej LGD
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 6/2020/G/RYBA/I- Ryba wpływa na… w Dolinie Baryczy
 Protokół z XXXIII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków o powierzenie grantów
 Przekazanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektów grantowych nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 6/2020/G/RYBA/I
 ODWOŁANE!!!Spotkania i szkolenia przed naborami
 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 6/2020/G/RYBA/I
 Protokół z XXXIV Posiedzenia Rady dot. ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu w wyniku odwołania
 Spotkanie informacyjne rzed naborem grantowym nr 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I oraz 6/2020/G/RYBA/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 4/2020/G/DDST/I, 5/2020/G/DDOT/I, 6/2020/G/RYBA/I
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Wydłużony termin naboru do 10.09.2020 (wersja elektroniczna w generatorze)!!!
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów
 XXXIII Posiedzenie Rady Programowej LGD
 XXXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z odwołaniem od oceny
 7/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Listy złożonych wniosków
 Ogłoszenie o naborze nr 7/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
 Protokół z XXIV Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Wyniki oceny wniosków w naborze 7/2019/PORiM i operacji własnych
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 7/2020/G/DDOK/I- Działaj dla… udostępnienia oferty kulturalnej w Dolinie Baryczy
 Informacja o weryfikacji wniosku na realizację projektu grantowego w Samorzadzie Województwa
 Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 7/2020/G/DDOK/I
 Nowy termin szkolenia z kryteriów wyboru grantu i wypełniania wniosku
 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 7/2020/G/DDOK/I
 Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 Protokół z XXXVI Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków o powierzenie grantów
 Spotkanie informacyjne przed naborem grantowym nr 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z realizacji grantu w naborze nr 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z realizacji grantu w naborze nr 7/2020/G/DDOK/I
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantów 7/2020/G/DDOK/I
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów
 XXXVI Posiedzenie Rady Programowej LGD
 Zgoda właściciela nieruchomości na realizację operacji
 8/2021/G/RYBA/II- nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie wsparcia ogólnodostepnej oferty dla mieszkańców i turystów
 Inwestycje trwale związane z nieruchomością
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 8/2021/RYBA/II
 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 8/2021/G/RYBA/II
 Protokół z XL Posiedzenia Rady
 Spotkania i szkolenia przed naborami
 Szkolenie z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru w ramach grantu nr 8/2021/G/RYBA/II
 Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!
 Wyniki oceny wniosków w naborze 13/2021/PORiM oraz 8/2021/G/RYBA/II
 XL Posiedzenie Rady związane z oceną wniosków
 9/2021/G/EDU/III- granty na udział mieszkańców w ofercie środków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
 Lista ocenionych operacji
 Lista złożonych wniosków
 Materiały ze szkolenia w dn.15,17.02.2022
 Ogłoszenie o naborze nr 9/2021/G/EDU/III- granty na udział mieszkańców w ofercie środków edukacji z Doliny Baryczy (Edukacja dla Doliny Baryczy)
 Po kolejnym szkoleniu z realizacji grantu
 Po spotkaniach informacyjnych dot. grantu nr 9/2021/G/EDU/III
 Po szkoleniu z realizacji grantu
 Protokół z XLVI Posiedzenia Rady
 Spotkania informacyjne przed naborem 9/2021/G/EDU/III
 Terminy szkoleń z wypełniania wniosku i kryteriów wyboru
 XLVI Posiedzenie Rady związane z ocena wniosków
 Nabór nr 10/2019/PROW- środki na rozwijanie istniejących firm
 Listy złożonych wniosków
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Ogłoszenie o naborze nr 10/2019/PROW
 Protokół z XXVIII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Wyniki oceny wniosków w naborze 10/2019/PROW
 XXVIII Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 Nabór nr 8/2019/PROW- środki na rozwijanie istniejących firm i tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Listy złożonych wniosków
 Ogłoszenie o naborze nr 8/2019/PROW
 Protokół z XXVII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Uwaga! W dn. 21.06.2019 Biuro LGD będzie nieczyne
 Wyniki oceny wniosków w naborze 8/2019/PROW
 XXVII Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 Nabór nr 9/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Listy złożonych wniosków
 Ogłoszenie o naborze nr 9/2019/PORiM
 Protokół z XXVII Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Uwaga! W dn. 21.06.2019 Biuro LGD będzie nieczyne
 Wyniki oceny wniosków w naborze 9/2019/PORiM
 XXVII Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych
 5/2018/PORiM
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Formularz wniosku o dofinansowanie
 Lista złożonych wniosków w naborze 5/2018/PORiM
 Ogłoszenie o naborze nr 5/2018/PORiM- operacje niekomercyjne realizowane przez organizacje pozarządowe lub jednostki sektora finansów publicznych oraz wsparcie przedsiębiorczości dla osób fizycznych, firm i rybaków
 Protokół z XVI Posiedzenia Rady Programowej LGD, korekta z dn. 09.10.2018
 Protokół z XVII Posiedzenia Rady dot. oceny protestów
 Protokół z XVIII Posiedzenia Rady dot. ponownej oceny wniosków, dla których złożono protest
 Wyniki oceny wniosków w naborze 5/2018/PORiM
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 XVII Posiedzenie Rady dot. oceny protestów
 XVIII Posiedzenie Rady dot. ponownej oceny wniosków, dla których złożono protest
 4/2018/PROW
 Akceptacja dokumentacji z oceny naboru i przekazanie wniosków do indywidulanej weryfikacji
 Lista złożonych wniosków w naborze 4/2018/PROW
 Ogłoszenie o naborze nr 4/2018/PROW- operacje niekomercyjne realizowane przez organizacje pozarządowe lub jednostki sektora finansów publicznych
 Protokół z XVI Posiedzenia Rady Programowej LGD, korekta z dn. 09.10.2018
 Wyniki oceny wniosków w naborze 4/2018/PROW
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 1/2018/G/EDU/I
 Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu w naborze 1/2018/G/EDU/I
 Ogłoszenie nr 1/2018/G/EDU/I- ogłoszenie o naborze grantów pn. Edukacja dla Doliny Baryczy
 Protokół z XVI Posiedzenia Rady Programowej LGD, korekta z dn. 09.10.2018
 Wyniki oceny wniosków w naborze 1/2018/G/EDU/I
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 XVI Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 3/2017/PORiM
 IX Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 IX Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 Lista złożonych wniosków w naborze 3/17/PORiM
 Ogłoszenie nr 3/2017/PORiM
 Protokół z IX Posiedzenia Rady Programowej LGD
 Wyniki oceny wniosków w naborze 3/2017/PORiM
 Zakończenie weryfikacji dokumentacji z oceny wniosków przez LGD w naborze 3/2017/PORiM
 2/2017/PROW
 Informacja o zaakceptowaniu dokumentacji z naboru 2/2017/PROW i przekazanie wniosków do weryfikacji w dziale wdrażania UMWD
 IX Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 IX Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 Lista złożonych wniosków w naborze 2/17/PROW
 Ogłoszenie nr 2/2017/PROW
 Protokół z IX Posiedzenia Rady Programowej LGD
 Wyniki oceny wniosków w naborze 2/2017/PROW
 1/2016/2017/PROW
 Informacja o zaakceptowaniu dokumentacji z naboru 1/2016/2017/PROW i przekazanie wniosków do weryfikacji w dziale wdrażania UMWD
 Protokół z V Posiedzenia Rady Programowej LGD z dn. 27,28.02.2017 r.
 Korekta decyzji Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 VI Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczące rozpatrzenia protestów
 VIII Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczące ponownej oceny wniosków
 W dn. 16.05.17 r. odbyło się VIII Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczące ponownej oceny wniosków
 W dn. 22.03.2017 r. odbyło się VI Posiedzenie Rady Programowej LGD dotyczące rozpatrzenia protestów
 Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016/2017/PROW w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej
 V Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków
 Lista złożonych wniosków w naborze 1/2016/2017/PROW
 Ogłoszenie nr 1/2016/2017/PROW- podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
 LOKALNE KRYTERIA WYBORU
 Kryteria- projekty zmian
 Konsultacje Kryteriów oceny wniosku o powierzenie grantu w terminie 22-29.05.2020
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 20-27.12.2022
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 9-16.04.2021
 Po konsultacjach zmian w kryteriach wyboru dla naborów konkursowych w dn. 20-27.12.2022
 Kryteria aktualne
 Lokalne kryteria wyboru dla Grantów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Operacji własnych
 Kryteria archiwalne
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów- zakończenie procedury zmian
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 28.07.2017r.-04.08.2017r.
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów- zakończenie procedury zmian
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 06-14.02.2019
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 25.10.2017r.-02.11.2017r.
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 26.11-03.12.2018
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 27.07-03.08.2018
 Lokalne kryteria wyboru dla Grantów aktualne do 2020-06-26
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów aktualne do 13.08.2018 r.
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów obowiązujące do 14.12.2018
 Lokalne kryteria wyboru dla operacji konkursowych
 Zakończenie procedury zmian lokalnych kryteriów wyboru
 Konsultacje kryteriów w terminie 23-30.03.2017 r.
 Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 09.05.2017r.-16.05.2017r.
 Dla GRANTÓW
 Lokalne kryteria wyboru dla Konkursów przyjęte Uchwałą nr XI/20/16 Zarządu Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" z dn. 24.10.2016
 Konsultacje kryteriów w terminie 05-12.10.2016
 Lokalne kryteria wyboru przyjęte Uchwałą LI/115/15 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 28.12.2015
 Dla KONKURSÓW
 Dla GRANTÓW
 Dla OPERACJI WŁASNYCH
 PROCEDURY NABORU
 Archiwalne PROCEDURY NABORU
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 PROCEDURY NABORU archiwalne
 RADA PROGRAMOWA LGD
 Archwiwum Rady Programowej LGD
 Rada Programowa LGD 2016-2022 do 12.06.2023
 Rada Programowa LGD 2016-2022 do końca 2019 r.
 RADA PROGRAMOWA LGD do 30.05.2023
 RADA PROGRAMOWA LGD stan do 15.02.2017 r.
 RADA PROGRAMOWA LGD stan do 04.10.2016 r.
 OPERACJE WŁASNE LGD
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 22.12.2017 r.
 Decyzja Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XII Posiedzenia Rady
 Umowa na realizacje operacji własnej podpisana!(film)
 Umowa na realizacje operacji własnej podpisana!(przewodnik)
 XII Posiedzenia Rady Programowej LGD dotyczącego oceny wniosków dotyczącego oceny operacji własnej
 17.Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/17 z 30.12.2022, aktualizacja z 10.07.2023 (wsparcie szlaków w Dolinie Baryczy- promocja poprzez Dni Karpia 2023)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/17 z 30.12.2022, aktualizacja z 10.07.2023 (wsparcie szlaków w Dolinie Baryczy- promocja poprzez Dni Karpia 2023)
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 LIX Obiegowe Posiedzenie Rady
 Po LIX Obiegowym Posiedzeniu Rady
 18. Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej z dn. 10.03.2023 nr PROW/OW/2023/18 (Opracowania planu adaptacji do zmian klimatu na terenie Doliny Baryczy)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/18 z 10.03.2023 (gminny plan adaptacji do zmian klimatu)
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Lista ocenionych operacji własnych
 LVI Obiegowe Posiedzenie Rady ws. oceny operacji własnej
 Umowa na realizację projektu podpisana!
 Zapraszamy do wypełnienia ankiety
 19. Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej z dn. 10.03.2023 nr PROW/OW/2023/19 (Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfiką obszaru)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr PROW/OW/2023/19 z 24.03.2023 (wsparcie oferty turystycznej w Dolinie Baryczy)
 9. Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2019
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2019
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Pozytywna ocena procedury wyboru operacji własnej
 Protokół z XXIX Posiedzenia Rady
 Przekazanie wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego i operacji własnej LGD
 Wyniki oceny operacji własnej przez Radę Programową LGD
 Zawarcie umowy o przyznaniu pomocy
 Informacja o realizacji operacji własnej z dn. 31.12.2020 r. (Dolina Baryczy Poleca, Edukacja dla Doliny Baryczy)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2020
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XXXVIII Posiedzenia Rady dot. oceny operacji własnej
 Umowa o przyznaniu pomocy
 Wyniki oceny operacji własnej
 XXXVIII Posiedzenie Rady wz. z oceną operacji własnej LGD
 Informacja o realizacji operacji własnej z dn. 31.12.2020 r. (Rozwój szlaków turystycznych)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2020 r.
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XLIX Posiedzenia Rady i wyniki oceny operacji
 Protokół z XXXVIII Posiedzenia Rady dot. oceny operacji własnej
 Umowa o dofinansowanie podpisana
 Wyniki oceny operacji własnej
 XLIX Posiedzenie Rady
 XXXVIII Posiedzenie Rady wz. z oceną operacji własnej LGD
 Informacja o realizacji operacji własnej z dn. 31.12.2021 r. (Dolina Baryczy Poleca, Edukacja dla Doliny Baryczy)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2020
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Lista ocenionych operacji własnych
 Program wizyty studyjnej w Krainie Wygasłych Wulkanów
 Umowa na realizację operacji własnej podpisana!
 XLV Obiegowe Posiedzenie Rady ws. oceny operacji własnej
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 25.01.2017 r.
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Korekta decyzji Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 Decyzja Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/15 z 23.08.2022 (Dni Karpia 2022)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/15 z 23.08.2022 (Dni Karpia 2022)
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 LI Posiedzenie Rady- ocena wniosków
 Protokół z LI Posiedzenia Rady i wyniki oceny wniosków
 Umowa o dofinansowanie podpisana
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/17 z 30.12.2022 (wsparcie szlaków w Dolinie Baryczy)
 17.Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/17 z 30.12.2022, aktualizacja z 10.07.2023 (wsparcie szlaków w Dolinie Baryczy- promocja poprzez Dni Karpia 2023)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/17 z 30.12.2022 (wsparcie szlaków w Dolinie Baryczy)
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 LV Posiedzenie Rady- ocena wniosków
 Protokół z LV Posiedzenia Rady
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 05.02.2018
 Decyzja Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 05.02.2018
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XIV Posiedzenia Rady
 XIV Posiedzenia Rady Programowej LGD dotyczącego oceny wniosków dotyczącego oceny operacji własnej
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 06.02.2019 (Dni Karpia 2019)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 06.02.2019
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XXIV Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Umowa o dofinansowanie podpisana!
 Wyniki oceny wniosków w naborze 7/2019/PORiM i operacji własnych
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 30.06.2020- Dni Karpia 2020
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 30.06.2020
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XXXII Posiedzenia Rady dot. oceny operacji własnej
 Umowa o dofinansowanie
 Wniosek na realizację operacji własnej został przekazany do Samorządu Województwa
 Wyniki oceny operacji własnej- Dni Karpia 2020
 XXXII Posiedzenie Rady wz. z oceną operacji własnej LGD
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 30.06.2021 (Dni Karpia 2021)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 30.06.2021
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Umowa o dofinansowanie podpisana
 Wyniki oceny operacji własnej
 XLI Posiedzenie Rady wz. z oceną operacji własnej LGD
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 30.06.2022 nr PROW/OW/2022/16 - Promocja obszaru 2022
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 30.06.2022 nr PROW/OW/2022/16 - Promocja obszaru 2022
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 LI Posiedzenie Rady- ocena wniosków
 Protokół z LI Posiedzenia Rady i wyniki oceny wniosków
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2018 r. (Wspólna marka, Kolorowy Szlak Karpia)
 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD z 31.12.2018 (współna marka, kolorowy szlak karpia)
 Informacja o zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD
 Protokół z XXIV Posiedzenia Rady dot. oceny wniosków w naborze
 Umowa na realizację operacji własnej podpisana! (Kolorowy Szlak Karpia)
 Umowa na realizację operacji własnej podpisana! (wspólna marka)
 Wyniki oceny wniosków w naborze 7/2019/PORiM i operacji własnych
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD dot. oceny wniosków wydłużone!
 XXIV Posiedzenie Rady Programowej LGD wz. z oceną wniosków
 PROJEKTY WSPÓŁPRACY LGD
 Sieciowe Produkty Turystyczne w Dolinie Baryczy i Bugu
 Podpisanie umowy i informacje o projekcie
 Relacja z wizyty studyjnej na Podlasie
 Marka Lokalna szansą rozwoju regionu
 Podpisanie umowy i informacje o projekcie
 Realizacja działań edukacyjnych służących promocji rybackiego, przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa obszarów partnerskich LGD
 Informacja o projekcie i zawartej umowie
 Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich
 O projekcie
 POZOSTAŁE PROJEKTY LGD
 Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w ramach KSOW 2014-2020
 Multimedialne nagrania – dobre praktyki
 Publikacja pt.: „Poradnik dla Lokalnych Grup Działania”
 Publikacja pt.: „Raport dla LGD oraz lokalnych interesariuszy”
 Wsparcie instytucjonalne w ramach Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020
 Już są nowe i bardzo oczekiwane sprzęty!
 ROZLICZ PROJEKT
 PROW 2014-2020
 Umowa przyznania pomocy i wniosek o płatność PROW 2014-2020
 Oznakowanie projektów PROW
 Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014-2020
 LOGOTYPY związane z DOLINĄ BARYCZY
 Przygotowanie dokumentów księgowych
 Zachowanie zasady konkurencyjności
 Rozliczanie robót budowlanych
 Indywidualna interpretacja VAT
 Szkolenia i materiały ze szkoleń
 Spotkania i szkolenia po naborach
 Materiały ze szkoleń po naborach
 Spotkanie dla wnioskodawców, których operacje wybrano i które mieszczą się w limicie środków w ramach naboru 1/2016/2017/PROW PODEJMOWANIE DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Spotkanie dla wnioskodawców, których operacje wybrano i które mieszczą się w limicie środków w ramach naboru 1/2016/2017/PROW ROZWIJANIE DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Sprawozdania i informacje po rozliczeniu operacji
 PO RiM 2014-2020
 Wnioski o dofinansowanie, biznesplan, umowa i wniosek o płatność
 Oznakowanie projektów RiM po 01.01.2021
 Księga wizualizacji i logotypy RiM
 LOGOTYPY związane z DOLINĄ BARYCZY
 Wzory sprawozdań
 ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PORiM
 Przygotowanie dokumentów księgowych
 Rozliczanie robót budowlanych
 Indywidualna interpretacja VAT
 Przydatne dokumenty
 Rozporządzenie dot. zaliczek
 Oznakowanie projektów RiM dla umów zawartych po 15.02.2019
 Księga wizualizacji i logotypy RiM
 LOGOTYPY związane z DOLINĄ BARYCZY
 Oznakowanie projektów RiM dla umów zawartych do 15.02.2019
 Księga wizualizacji i logotypy RiM
 LOGOTYPY związane z DOLINĄ BARYCZY
 STRATEGIA 2016-2022
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 Projekt zmian LSR (w trakcie akceptacji przez Samorząd Województwa)
 Archiwalne wersje LSR
 Aktualizacja 2022-06-29
 Projekt zmian przyjety przez Zarząd w dn. 18.07.2017 r.
 Projekt zmian przyjety przez Zarząd w dn. 26.09.2017 r.
 Projekt zmian przyjęty przez Zarząd w dn. 05.03.2018 r.
 Projekt zmiany LSR i Harmonogramu z dn. 2020-03-09
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY
 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY- aneks z 30.05.2017
 Wykorzystanie różnic kursowych i zwiększenie budżetu LSR o dodatkowe środki w ramach PROW 2014-2020
 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy z 04.10.2016 r.- wymaga akceptacji przez Samorząd Województwa
  Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy z 03.02.2015 r.-obowiązujący
 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy z 15.02.2017 r.- wymaga akceptacji przez Samorząd Województwa
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 Archiwum
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR 2016-2022
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROW 2014-2020
 ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PO RiM
 PLAN KOMUNIKACJI
 BUDŻET STRATEGII
 PLANOWANE WSKAŹNIKI
 Archiwum
 PLANOWANE WSKAŹNIKI
 PLANOWANE WSKAŹNIKI
 O LGD
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2016
 Ubiegłe lata
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2017
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2018
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2019
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2020
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2021
 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Funkcjonowania LGD w roku 2022
 UMOWA RAMOWA
 Planowane zmiany umowy ramowej lub jej załączników
 Wykorzystanie różnic kursowych i oszczędności w ramach PO RiM 2014-2020
 Wykorzystanie różnic kursowych i zwiększenie budżetu LSR o dodatkowe środki w ramach PROW 2014-2020
 Załącznik 6 do umowy ramowej- Opis stanowisk
 Archiwum
 Załącznik 6 do umowy ramowej- Opis stanowisk
 Załącznik 7 do umowy ramowej- Plan szkoleń dla członków Rady Programowej LGD i pracowników Biura
 Archiwum
 Załącznik 7 do umowy ramowej- Plan szkoleń dla członków Rady Programowej LGD i pracowników Biura
 Załącznik 7 do umowy ramowej- Plan szkoleń dla członków Rady Programowej LGD i pracowników Biura
 Załącznik 7 do umowy ramowej- Plan szkoleń dla członków Rady Programowej LGD i pracowników Biura
 Archiwum zmian umowy ramowej i jej załączników
 Zmiana umowy ramowej i jej załączników
 STATUT
 O SERWISIE
 O SERWISIE
 MAPA SERWISU
 SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI LSR
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2016
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2017
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2018
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2019
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2020
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2021
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2022
 EWALUACJA LSR
 ANKIETA EWALUACYJNA LSR- badanie zakończone
 ANKIETA EWALUACYJNA LSR- zapotrzebowanie do 25 tys. zł bez tworzenia miejsc pracy- badanie zakończone
 ANKIETA MONITORUJĄCA 2020- badanie zakończone
 ANKIETA MONITORUJĄCA 2021- badanie zakończone
 ANKIETA MONITORUJĄCA 2022- badanie zakończone
 ANKIETA MONITORUJĄCA 2023
 Ankieta zapotrzebowania na środki i gotowości wnioskodawców- nabory 2021
 Ankieta zapotrzebowania na środki i gotowości wnioskodawców- nabory 2021- badanie zakończone 31.03.2021
 Badanie zapotrzebowania na środki dla istniejących firm- nabór w 2022 r. w PROW
 Raport z ewaluacji zewnętrznej LSR na lata 2014-2022
 ANKIETA MONITORUJĄCA 2018- badanie zakończone
 DZIAŁO SIĘ W LATACH 2007-2015
 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE
 Stwórz z nami NOWĄ STARTEGIĘ
 PLAN BUDOWANIA STRATEGII
 konkurs na wybór LSR
 KONSULTACJE SPOŁECZNE
 PODSUMOWANIE KONSULTACJI
 Analiza SWOT z wnioskami ze spotkań
 15.09.2015 -Biblioteki i Ośrodki Kultury
 15.09.2015-Komisje konkursowe NS i DL
 17.09.2015 - Rybacy i organizacje wędkarskie
 21.09.2015 - Przedsiębiorcy - Twardogóra i Krośnice
 21.09.2015 - NGO - Twardogóra i Krośnice
 22.09.2015 - Przedsiębiorcy - Milicz, Cieszków, Żmigród
 22.09.2015 - NGO - Milicz, Cieszków, Żmigród
 24.09.2015 - Społeczna Rada na Rzecz Edukacji
 25.09.2015 - Kapituła Znaku "Dolina Baryczy Poleca"
 28.09.2015 - NGO - Przygodzice, Odolanów, Sośnie
 28.09.2015 - Przedsiębiorcy - Przygodzice, Odolanów, Sośnie
 12.10.2015 - Przedsiębiorcy, NGO - Żmigród
 14.10.2015 - Podmioty publiczne, promocja (1)
 27.10.2015 - Podmioty publiczne, promocja (2)
 03.11.2015 - Podmioty DBP, rolnicy, rybacy, os. fizyczne
 10.11.2015 - NGO, aktywni mieszkańcy
 12.11.2015 - Rybacy i organizacje wędkarskie
 24.11.2015 - I Forum Samorzadów
 14.12.2015 - II Forum Samorządów
 ZAPROSZENIE DO PRACY W RADZIE PROGRAMOWEJ LGD
 MATERIAŁY DO POBRANIA
 STRATEGIE 2007-2015
 O STRATEGIACH
 LSR 2007-2013
 LSROR 2007-2013
 Rada LGD
 Komitet LGR
 SIĘGNIJ PO ŚRODKI
 Wdrażanie LSR w ramach PROW 2007-2013
 Działania
 Małe projekty
 Odnowa i rozwój wsi
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Harmonogram naborów
 Zakończone nabory
 I Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 II Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 III Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 IV Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 V Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 VI Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 VII Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 VIII Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 IX Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 X Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 XI Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 XII Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Lista wybranych wniosków
 Wdrażanie LSROR w ramach PO RYBY 2007-2013
 Działania
 Harmonogram naborów
 Zakończone nabory
 I Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 II Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 III Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 IV Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 V Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 VI Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 VII Konkurs
 Ogłoszenie o konkursie
 Lista złożonych wniosków
 Protokoły z posiedzeń Komitetu
 Lista wybranych wniosków
 ROZLICZ PROJEKT
 Wdrażanie LSR w ramach PROW 2007-2013
 Wzory dokumentów
 Monitoring LGD
 Ankieta nr 1
 Ankieta nr 2
 Ankieta nr 3
 Ankieta nr 4
 Ankieta nr 5
 Ankieta nr 6
 Złóż ankietę on-line
 Monitoring Instytucji Wdrażających
 Oznakowanie projektów
 Wdrażanie LSROR w ramach PO RYBY 2007-2013
 Wzory dokumentów
 Monitoring LGR
 Ankieta nr 1
 Ankieta nr 2
 Ankieta nr 3
 Ankieta nr 4
 Ankieta nr 5
 Ankieta nr 6
 Oznakowanie projektów
 NASZE PROJEKTY
 Aktywizacja
 Projekty współpracy
 Mapa projektów
 Strona główna - 2023

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij